Matteus 5:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

Dansk (1917 / 1931)
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Norsk (1930)
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

King James Bible
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

English Revised Version
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Treasury i Bibeln Kunskap

blessed.

Matteus 5:4-11
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.…

Matteus 11:6
Och salig är den för vilken jag icke bliver en stötesten.»

Matteus 13:16
Men saliga äro edra ögon, som se, och edra öron, som höra.

Matteus 24:46
salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så.

Psaltaren 1:1
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

Psaltaren 2:12
Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 32:1,2
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.…

Psaltaren 41:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag.

Psaltaren 84:12
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Psaltaren 119:1,2
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.…

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Psaltaren 146:5
Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud,

Ordspråksboken 8:32
Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Lukas 6:20,21
Och han lyfte upp sina ögon och säg på sina lärjungar och sade: »Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till.…

*etc:

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Johannes 20:29
Jesus sade till honom: »Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro.»

Romabrevet 4:6-9
Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:…

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

Uppenbarelseboken 19:9
Och han sade till mig: »Skriv: Saliga äro de som äro bjudna till Lammets bröllopsmåltid.» Ytterligare sade han till mig: »Dessa ord äro sanna Guds ord.»

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

the poor.

Matteus 11:25
Vid den tiden talade Jesus och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.

Matteus 18:1-3
I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vilken är den störste i himmelriket?»…

3 Mosebok 26:41,42
-- varför också jag måste vandra dem emot och föra dem bort i deras fienders land -- ja, då skola deras oomskurna hjärtan nödgas ödmjuka sig, då skola de få umgälla sin missgärning.…

5 Mosebok 8:2
Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på den väg HERREN, din Gud, nu i fyrtio åt har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta: om du ville hålla hans bud eller icke.

2 Krönikeboken 7:14
men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.

2 Krönikeboken 33:12,19,23
Men när han nu var i nöd, bön föll han inför HERREN, sin Gud, och ödmjukade sig storligen för sina fäders Gud.…

2 Krönikeboken 34:27
Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud, när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare, ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig, fördenskull har jag ock hört dig, säger HERREN.

Job 42:6
Därför tager jag det tillbaka och ångrar mig, i stoft och aska.

Psaltaren 34:18
HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.

Psaltaren 51:17
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

Ordspråksboken 16:19
Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga.

Ordspråksboken 29:23
En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Jesaja 66:2
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Jeremia 31:18-20
Jag har nogsamt hört huru Efraim klagar: »Du har tuktat mig, ja, jag har blivit tuktad såsom en otämd kalv; tag mig nu åter, så att jag får vända åter; du är ju HERREN, min Gud.…

Daniel 5:21,22
Han blev utstött från människors barn, och hans hjärta blev likt ett djurs, och han måste bo ibland vildåsnor och äta gräs såsom en oxe, och av himmelens dagg vättes hans kropp -- detta till dess han besinnade att den högste Guden råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem.…

Mika 6:8
Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Lukas 4:18
»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

Lukas 6:20
Och han lyfte upp sina ögon och säg på sina lärjungar och sade: »Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till.

Lukas 18:14
Jag säger eder: Denne gick hem igen rättfärdig mer an den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.»

Jakobsbrevet 1:10
Den åter som är rik berömme sig av sin ringhet, ty såsom gräsets blomster skall han förgås.

Jakobsbrevet 4:9,10
Kännen edert elände och sörjen och gråten. Edert löje vände sig i sorg och eder glädje i bedrövelse.…

for.

Matteus 3:2
och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Matteus 8:11
Och jag säger eder: Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket,

Markus 10:14
När Jesus såg detta, blev han misslynt och sade till dem: »Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

Länkar
Matteus 5:3 InterMatteus 5:3 FlerspråkigMateo 5:3 SpanskaMatthieu 5:3 FranskaMatthaeus 5:3 TyskaMatteus 5:3 KinesiskaMatthew 5:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 5
3»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. 4Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.…
Korshänvisningar
Jesaja 66:2
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Matteus 5:10
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

Matteus 19:14
Då sade Jesus: »Låten barnen vara, och förmenen dem icke att komma till mig; ty himmelriket hör sådana till.»

Matteus 25:34
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

Markus 10:14
När Jesus såg detta, blev han misslynt och sade till dem: »Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.

Lukas 6:20
Och han lyfte upp sina ögon och säg på sina lärjungar och sade: »Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till.

Lukas 22:29
och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder,

Lukas 22:30
så att I skolen få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter.

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

Uppenbarelseboken 3:17
Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.

Matteus 5:2
Överst på sidan
Överst på sidan