Romabrevet 4:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:

Dansk (1917 / 1931)
ligesom ogsaa David priser det Menneske saligt, hvem Gud tilregner Retfærdighed uden Gerninger:

Norsk (1930)
Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger:

King James Bible
Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works,

English Revised Version
Even as David also pronounceth blessing upon the man, unto whom God reckoneth righteousness apart from works,
Treasury i Bibeln Kunskap

blessedness.

Romabrevet 4:9
Gäller nu detta ordet »salig» de omskurna allenast eller ock de oomskurna? Vi säga ju att »tron räknades Abraham till rättfärdighet».

5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

Psaltaren 1:1-3
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Psaltaren 146:5,6
Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud,…

Matteus 5:3-12
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.…

Galaterbrevet 3:8,9,14
Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: »I dig skola alla folk varda välsignade.»…

Galaterbrevet 4:15
När hör man eder nu prisa eder saliga? Det vittnesbördet kan jag nämligen giva eder, att I då, om så hade varit möjligt, skullen hava rivit ut edra ögon och givit dem åt mig.

Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

imputeth.

Romabrevet 4:11,24
Och han undfick omskärelsens tecken såsom ett insegel på den rättfärdighet genom tron, som han hade, medan han ännu var oomskuren. Ty så skulle han bliva en fader för alla oomskurna som tro, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem.…

Romabrevet 1:17
Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: »Den rättfärdige skall leva av tro.»

Romabrevet 3:22
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.

Romabrevet 5:18,19
Alltså, likasom det, som kom genom en endas fall, för alla människor ledde till en fördömelsedom, så leder det, som kom genom rättfärdiggörelsedomen förmedelst en enda, för alla människor till en rättfärdiggörelse som medför liv.…

Jesaja 45:24,25
Så har man betygat om mig: Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt. Till honom skola komma med blygd alla de som hava varit honom hätska.…

Jesaja 54:17
Och nu skall intet vapen, som smides mot dig, hava någon lycka; var tunga, som upphäver sig för att gå till rätta med dig, skall du få domfälld. Detta är HERRENS tjänares arvedel, den rätt de skola undfå av mig, säger HERREN.

Jeremia 22:6
Ty så säger HERREN om Juda konungs hus: Väl är du för mig såsom ett Gilead, såsom Libanons topp; men jag skall sannerligen göra dig till en öken, till obebodda städer.

Jeremia 33:16
I de dagarna skall Juda varda frälst och Jerusalem bo i trygghet; och man skall kalla det så: HERREN vår rättfärdighet.

Daniel 9:24
Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

2 Korinthierbrevet 5:21
Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.

Filipperbrevet 3:9
och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av tron.

2 Petrusbrevet 1:1
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.

without.

Romabrevet 3:20,21,27
ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.…

Efesierbrevet 2:8-10
Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det --…

2 Timotheosbrevet 1:9
han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,

Länkar
Romabrevet 4:6 InterRomabrevet 4:6 FlerspråkigRomanos 4:6 SpanskaRomains 4:6 FranskaRoemer 4:6 TyskaRomabrevet 4:6 KinesiskaRomans 4:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 4
5Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. 6Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar: 7»Saliga äro de vilkas överträdelser äro förlåtna, och vilkas synder äro överskylda.…
Korshänvisningar
Matteus 25:19
En lång tid därefter kom tjänarnas herre hem och höll räkenskap med dem.

Romabrevet 4:5
Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Romabrevet 4:7
»Saliga äro de vilkas överträdelser äro förlåtna, och vilkas synder äro överskylda.

Jakobsbrevet 2:18
Nu torde någon säga: »Du har ju tro?» -- »Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro.»

Romabrevet 4:5
Överst på sidan
Överst på sidan