Romabrevet 3:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

Dansk (1917 / 1931)
efterdi intet Kød vil blive retfærdiggjort for ham af Lovens Gerninger; thi ved Loven kommer Erkendelse af Synd.

Norsk (1930)
siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse.

King James Bible
Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.

English Revised Version
because by the works of the law shall no flesh be justified in his sight: for through the law cometh the knowledge of sin.
Treasury i Bibeln Kunskap

Therefore.

Romabrevet 3:28
Vi hålla nämligen före att människan bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

Romabrevet 2:13
Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.

Romabrevet 4:13
Det var nämligen icke genom lag som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel; det var genom rättfärdighet av tro.

Romabrevet 9:32
Varför? Därför att de icke sökte den på trons väg, utan såsom något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen,

Apostagärningarna 13:39
och att i honom var och en som tror bliver rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån I icke under Moses' lag kunden bliva friade.

Galaterbrevet 2:16,19
men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.…

Galaterbrevet 3:10-13
Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.»…

Galaterbrevet 5:4
I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.

Efesierbrevet 2:8,9
Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det --…

Titusbrevet 3:5-7
då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande,…

Jakobsbrevet 2:9,10
Men om I haven anseende till personen, så begån I synd och bliven av lagen överbevisade om att vara överträdare.…

no flesh.

Job 25:4
Huru skulle då en människa kunna hava rätt mot Gud eller en av kvinna född kunna befinnas ren?

Psaltaren 130:3
Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?

Psaltaren 143:2
Och gå icke till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Jakobsbrevet 2:20-26
Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!…

in his sight.

Job 15:15
Se, ej ens på sina heliga kan han förlita sig, och himlarna äro icke rena inför hans ögon;

Job 25:5
Se, ej ens månen skiner nog klart, ej ens stjärnorna äro rena i hans ögon;

for by the.

Romabrevet 7:7-9
Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»…

Galaterbrevet 2:19
Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,

Länkar
Romabrevet 3:20 InterRomabrevet 3:20 FlerspråkigRomanos 3:20 SpanskaRomains 3:20 FranskaRoemer 3:20 TyskaRomabrevet 3:20 KinesiskaRomans 3:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 3
19Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud; 20ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.
Korshänvisningar
Psaltaren 143:2
Och gå icke till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Apostagärningarna 13:39
och att i honom var och en som tror bliver rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån I icke under Moses' lag kunden bliva friade.

Romabrevet 3:28
Vi hålla nämligen före att människan bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

Romabrevet 4:15
Vad lagen kommer åstad är ju vredesdom; men där ingen lag finnes, där finnes icke heller någon överträdelse.

Romabrevet 5:13
Ty synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas icke där ingen lag finnes;

Romabrevet 5:20
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.

Romabrevet 7:7
Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»

Romabrevet 7:8
Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död.

Romabrevet 7:11
ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.

1 Korinthierbrevet 15:56
Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

Galaterbrevet 2:16
men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.

Hebreerbrevet 7:19
eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt -- men ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få nalkas Gud.

Romabrevet 3:19
Överst på sidan
Överst på sidan