Psaltaren 112:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Dansk (1917 / 1931)
Halleluja! Salig er den, der frygter HERREN og ret har Lyst til hans Bud!

Norsk (1930)
Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.

King James Bible
Praise ye the LORD. Blessed is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in his commandments.

English Revised Version
Praise ye the LORD. Blessed is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in his commandments.
Treasury i Bibeln Kunskap

praise ye the Lord.

Psaltaren 111:1
Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling.

Psaltaren 147:1
Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud, ja, det är ljuvligt; lovsång höves oss.

Psaltaren 148:11-14
I jordens konungar och alla folk, I furstar och alla domare på jorden,…

Psaltaren 150:1
Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste.

blessed

Psaltaren 111:10
HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

Psaltaren 115:7-13
Med sina händer taga de icke, med sina fötter gå de icke; de hava intet ljud i sin strupe.…

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Psaltaren 145:19
Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.

Jesaja 40:10
Ja, Herren, HERREN kommer med väldighet, och hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, och hans segerbyte går framför honom.

Lukas 1:50
Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta honom.

delighteth

Psaltaren 1:1,2
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

Psaltaren 40:8
Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.»

Psaltaren 119:16,35,47,48,70-72,97,143
Jag har min lust i dina stadgar, jag förgäter icke ditt ord.…

Romabrevet 7:22
Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;

Romabrevet 8:6
Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

Länkar
Psaltaren 112:1 InterPsaltaren 112:1 FlerspråkigSalmos 112:1 SpanskaPsaume 112:1 FranskaPsalm 112:1 TyskaPsaltaren 112:1 KinesiskaPsalm 112:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 112
1Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud. 2Hans efterkommande skola bliva väldiga på jorden; de redligas släkte skall varda välsignat.…
Korshänvisningar
Psaltaren 1:2
utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.

Psaltaren 115:13
han skall välsigna dem som frukta HERREN, de små såväl som de stora.

Psaltaren 119:14
Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla skatter.

Psaltaren 119:16
Jag har min lust i dina stadgar, jag förgäter icke ditt ord.

Psaltaren 119:35
Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Ordspråksboken 31:30
Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN.

Jesaja 33:6
Ja, trygga tider skola komma för dig! Vishet och kunskap bereda Sion frälsning i rikt mått, och HERRENS fruktan skall vara deras skatt.

Jesaja 56:2
Säll är den människa, som gör detta, den människoson, som står fast därvid, den som håller sabbaten, så att han icke ohelgar den, och den som avhåller sin hand från att göra något ont.

Haggai 1:12
Och Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son med hela kvarlevan av folket lyssnade till HERRENS, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, eftersom HERREN, deras Gud, hade sänt honom; och folket fruktade för HERREN.

Psaltaren 111:10
Överst på sidan
Överst på sidan