Jesaja 56:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Säll är den människa, som gör detta, den människoson, som står fast därvid, den som håller sabbaten, så att han icke ohelgar den, och den som avhåller sin hand från att göra något ont.

Dansk (1917 / 1931)
Salig er den, der gør saa, det Menneske, som fastholder dette: holder Sabbatten hellig og varer sin Haand fra at øve noget ondt.

Norsk (1930)
Salig er det menneske som gjør dette, det menneskebarn som holder fast ved det, som holder sabbaten, så han ikke vanhelliger den, som varer sin hånd, så den ikke gjør noget ondt.

King James Bible
Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil.

English Revised Version
Blessed is the man that doeth this, and the son of man that holdeth fast by it; that keepeth the sabbath from profaning it, and keepeth his hand from doing any evil.
Treasury i Bibeln Kunskap

blessed

Psaltaren 1:1-3
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

Psaltaren 15:1-5
En psalm av David. HERRE, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg?…

Psaltaren 106:3
Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Psaltaren 119:1-5
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.…

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Lukas 12:43
salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så.

Johannes 13:17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

layeth

Jesaja 56:4
Ty så säger HERREN: De snöpta, som hålla mina sabbater och utvälja det mig behagar och stå fast vid mitt förbund,

Ordspråksboken 4:13
håll blott oavlåtligt fast vid min tuktan; bevara henne, ty hon är ditt liv.

Predikaren 7:18
Det är bäst att du håller fast vid det ena, utan att ändå släppa det andra; ty den som fruktar Gud finner en utväg ur allt detta.

keepeth the

Jesaja 58:13
Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,

2 Mosebok 31:13-16
Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder.…

3 Mosebok 19:30
Mina sabbater skolen I hålla, och för min helgedom skolen I hava fruktan. Jag är HERREN.

Nehemja 13:17
Då förebrådde jag Juda ädlingar detta och sade till dem: »Huru kunnen I handla så illa och därmed ohelga sabbatsdagen?

Jeremia 17:21,22
Så säger HERREN: Tagen eder val till vara för att på sabbatsdagen bära någon börda eller föra in någon sådan genom Jerusalems portar.…

Hesekiel 20:12,20
Jag gav dem ock mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är HERREN, som helgar dem.…

keepeth his

Psaltaren 34:14
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

Psaltaren 37:27
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

Psaltaren 119:102
Jag viker icke ifrån dina rätter, ty du undervisar mig.

Ordspråksboken 4:27
Vik ej av, vare sig till höger eller till vänster, vänd din fot bort ifrån vad ont är.

Ordspråksboken 14:16
Den vise tager sig till vara och flyr det onda, men dåren är övermodig och sorglös.

Ordspråksboken 16:6,17
Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.…

Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Länkar
Jesaja 56:2 InterJesaja 56:2 FlerspråkigIsaías 56:2 SpanskaÉsaïe 56:2 FranskaJesaja 56:2 TyskaJesaja 56:2 KinesiskaIsaiah 56:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 56
1Så säger HERREN: Akten på vad rätt är och öven rättfärdighet, ty min frälsning kommer snart, och snart bliver min rättfärdighet uppenbarad. 2Säll är den människa, som gör detta, den människoson, som står fast därvid, den som håller sabbaten, så att han icke ohelgar den, och den som avhåller sin hand från att göra något ont. 3Främlingen, som har slutit sig till HERREN, må icke säga så: »Säkert skall HERREN avskilja mig från sitt folk.» Ej heller må den snöpte säga: »Se, jag är ett förtorkat träd.»…
Korshänvisningar
2 Mosebok 20:8
Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.

2 Mosebok 31:13
Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder.

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Psaltaren 119:1
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.

Psaltaren 119:2
Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,

Jesaja 56:4
Ty så säger HERREN: De snöpta, som hålla mina sabbater och utvälja det mig behagar och stå fast vid mitt förbund,

Jesaja 56:6
Och främlingarna, som hava slutit sig till HERREN för att tjäna honom och för att älska HERRENS namn och så vara hans tjänare, alla som hålla sabbaten, så att de icke ohelga den, och som stå fast vid mitt förbund,

Jesaja 58:13
Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,

Jeremia 17:21
Så säger HERREN: Tagen eder val till vara för att på sabbatsdagen bära någon börda eller föra in någon sådan genom Jerusalems portar.

Jeremia 17:22
Och fören icke på sabbatsdagen någon börda ut ur edra hus, och gören ej heller något annat arbete, utan helgen sabbatsdagen, såsom jag bjöd edra fäder,

Hesekiel 20:12
Jag gav dem ock mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är HERREN, som helgar dem.

Hesekiel 20:20
Och helgen mina sabbater, och må de vara ett tecken mellan mig och eder, för att man må veta att jag är HERREN, eder Gud.

Jesaja 56:1
Överst på sidan
Överst på sidan