Psaltaren 119:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.

Dansk (1917 / 1931)
Salige de, hvis Vandel er fuldkommen, de, som vandrer i HERRENS Lov.

Norsk (1930)
Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov.

King James Bible
ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.

English Revised Version
ALEPH. Blessed are they that are perfect in the way, who walk in the law of the LORD.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3560. B.C.

444. This Psalm, which was probably composed by Ezra, is another of the alphabetical Psalm: it consists of twenty-two parts, answering to the number of the Hebrew letters; every part being divided into eight verses, and each verse beginning with that letter which forms the title of the part; that is, the first part of eight verses. It is an elegant important, and useful composition; the chief subjects of which are the excellence of God's laws, and the happiness of those who observe them.

blessed

Psaltaren 1:1-3
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

Psaltaren 32:1,2
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.…

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Matteus 5:3-12
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.…

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Johannes 13:17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

Jakobsbrevet 1:25
Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

undefiled, or, perfect, or sincere

2 Kungaboken 20:3
»Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen.

2 Krönikeboken 31:20,21
Så förfor Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför HERREN, sin Gud, vad gott och rätt och sant var.…

Job 1:1,8
I Us' land levde en man som hette Job; han var en ostrafflig och redlig man, som fruktade Gud och flydde det onda.…

Johannes 1:47
När nu Jesus såg Natanael nalkas, sade han om honom: »Se, denne är en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek.»

Apostagärningarna 24:16
Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt samvete inför Gud och människor.

2 Korinthierbrevet 1:12
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

Titusbrevet 2:11,12
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;…

walk

Hesekiel 11:20
så att de vandra efter mina stadgar och hålla mina rätter och göra efter dem, och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

Hosea 14:9
Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.

Lukas 1:6
De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.

1 Thessalonikerbr. 4:1,2
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.…

Länkar
Psaltaren 119:1 InterPsaltaren 119:1 FlerspråkigSalmos 119:1 SpanskaPsaume 119:1 FranskaPsalm 119:1 TyskaPsaltaren 119:1 KinesiskaPsalm 119:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 119
1Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag. 2Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,…
Korshänvisningar
Psaltaren 78:10
De höllo icke Guds förbund, och efter hans lag ville de ej vandra.

Psaltaren 101:2
Jag vill akta på ostrafflighetens väg -- när kommer du till mig? Jag vill föra en ostrafflig vandel, där jag bor i mitt hus.

Psaltaren 101:6
Mina ögon se efter de trogna i landet, för att de må bo hos mig; den som vandrar på ostrafflighetens väg, han får vara min tjänare.

Psaltaren 119:80
Mitt hjärta vare ostraffligt i dina stadgar, så att jag icke kommer på skam.

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Ordspråksboken 8:32
Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.

Ordspråksboken 11:20
En styggelse för HERREN äro de vrånghjärtade, men de vilkas väg är ostrafflig behaga honom väl.

Ordspråksboken 13:6
Rättfärdighet bevarar den vilkens väg är ostrafflig, men ogudaktighet kommer syndarna på fall.

Jesaja 56:2
Säll är den människa, som gör detta, den människoson, som står fast därvid, den som håller sabbaten, så att han icke ohelgar den, och den som avhåller sin hand från att göra något ont.

Hesekiel 11:20
så att de vandra efter mina stadgar och hålla mina rätter och göra efter dem, och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

Hesekiel 18:17
en som icke förgriper sig på den arme, ej heller ockrar eller tager ränta, utan gör efter mina rätter och vandrar efter mina stadgar, då skall denne icke dö genom sin faders missgärning, utan skall förvisso få leva.

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Psaltaren 118:29
Överst på sidan
Överst på sidan