Psaltaren 1:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

Dansk (1917 / 1931)
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,

Norsk (1930)
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

King James Bible
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

English Revised Version
BOOK I Blessed is the man that walketh not in the counsel of the wicked, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Treasury i Bibeln Kunskap

Psaltaren 1:1-3
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

The happiness of the godly

Psaltaren 1:4-6
Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför.…

The unhappiness of the ungodly

A.

3560 B.C.

444
Blessed

Psaltaren 2:12
Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 32:1,2
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.…

Psaltaren 34:8
Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.

Psaltaren 84:12
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

Psaltaren 106:3
Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Psaltaren 115:12-15
HERREN har tänkt på oss, han skall välsigna, han skall välsigna Israels hus, han skall välsigna Arons hus,…

Psaltaren 119:1,2
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.…

Psaltaren 144:15
saligt är det folk som det så går; ja, saligt är det folk vars Gud HERREN är.

Psaltaren 146:5
Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud,

5 Mosebok 28:2
Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa dig när du hör HERRENS, din Guds, röst:

5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

Jeremia 17:7
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.

Matteus 16:17
Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen.

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Johannes 13:17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

Johannes 20:29
Jesus sade till honom: »Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro.»

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

walketh

Psaltaren 81:12
Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet, det fingo vandra efter sina egna rådslag.

1 Mosebok 5:24
Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.

3 Mosebok 26:27,28
Om I, detta oaktat, icke hören mig, utan vandren mig emot,…

1 Kungaboken 16:31
Det var honom icke nog att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder; han tog ock till hustru Isebel, dotter till Etbaal, sidoniernas konung, och gick så åstad och tjänade Baal och tillbad honom.

Job 31:5
Har jag väl umgåtts med lögn, och har min fot varit snar till svek?

Ordspråksboken 1:15
då, min son, må du ej vandra samma väg som de. Nej, håll din fot ifrån deras stig,

Ordspråksboken 4:14,15
Träd icke in på de ogudaktigas stig, och skrid icke fram på de ondas väg.…

Ordspråksboken 13:20
Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa.

Hesekiel 20:18
Och jag sade till deras barn i öknen: »I skolen icke vandra efter edra fäders stadgar och icke hålla deras rätter, ej heller orena eder på deras eländiga avgudar.

1 Petrusbrevet 4:3
Ty det är nog, att I under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan,

counsel

Psaltaren 64:2
Fördölj mig för de ondas hemliga råd, för ogärningsmännens larmande hop;

1 Mosebok 49:6
Min själ inlåte sig ej i deras råd, min ära tage ingen del i deras samkväm; ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar.

2 Krönikeboken 22:3
Också han vandrade på Ahabs hus' vägar, ty hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet.

Job 10:3
Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över de ogudaktigas rådslag?

Job 21:16
Det är sant, i deras egen hand står ej deras lycka, och de ogudaktigas rådslag vare fjärran ifrån mig!

Lukas 23:51
som icke hade samtyckt till deras rådslag och gärning. Han var från Arimatea, en stad i Judeen; och han väntade på Guds rike.

ungodly.

Psaltaren 26:12
Ja, min fot står på jämn mark; i församlingarna skall jag lova HERREN.

Romabrevet 5:2
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.

Efesierbrevet 6:13
Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.

way

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren 36:4
Fördärv tänker han ut på sitt läger, han träder på den väg som icke är god; han skyr icke för något ont.

Psaltaren 146:9
HERREN bevarar främlingar, faderlösa och änkor uppehåller han; men de ogudaktigas väg vänder han i villa.

Ordspråksboken 2:12
Så skall hon rädda dig från de ondas väg, från män som tala vad vrångt är,

Ordspråksboken 4:19
men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall.

Ordspråksboken 13:15
Ett gott förstånd bereder ynnest, men de trolösas väg är alltid sig lik.

Matteus 7:13,14
Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den;…

sitteth

Psaltaren 26:4,5
Jag sitter icke hos lögnens män, och med hycklare har jag icke min umgängelse.…

Psaltaren 119:115
Viken bort ifrån mig, I onde; jag vill taga min Guds bud i akt.

Jeremia 15:17
Jag har icke suttit i gycklares samkväm och förlustat mig där; för din hands skull har jag måst sitta ensam, ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse.

scornful

Ordspråksboken 1:22
Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?

Ordspråksboken 3:34
Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han; men de ödmjuka giver han nåd.

Ordspråksboken 9:12
Är du vis, så är din vishet dig själv till gagn, och är du en bespottare, så umgäller du det själv allena.»

Ordspråksboken 19:29
Straffdomar ligga redo för bespottarna och slag för dårarnas rygg.

Länkar
Psaltaren 1:1 InterPsaltaren 1:1 FlerspråkigSalmos 1:1 SpanskaPsaume 1:1 FranskaPsalm 1:1 TyskaPsaltaren 1:1 KinesiskaPsalm 1:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 1
1Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta, 2utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

Josuaé 1:8
Låt icke denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skola dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång.

Psaltaren 5:9
Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal.

Psaltaren 5:10
Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.

Psaltaren 10:2
Genom de ogudaktigas övermod måste den arme lida. Må de fångas i de ränker som de hava uttänkt!

Psaltaren 17:4
Efter dina läppars ord, och vad människor än må göra, tager jag mig till vara för våldsverkares stigar.

Psaltaren 26:4
Jag sitter icke hos lögnens män, och med hycklare har jag icke min umgängelse.

Psaltaren 26:5
Jag hatar de ondas församling, och hos de ogudaktiga sitter jag icke.

Psaltaren 36:1
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David. (2) I mitt hjärta betänker jag vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon Guds fruktan ej finnes.

Psaltaren 73:8
De håna och tala förtryck i sin ondska; med höga åthävor tala de.

Psaltaren 119:104
Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.

Ordspråksboken 1:15
då, min son, må du ej vandra samma väg som de. Nej, håll din fot ifrån deras stig,

Ordspråksboken 1:22
Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?

Ordspråksboken 4:14
Träd icke in på de ogudaktigas stig, och skrid icke fram på de ondas väg.

Ordspråksboken 19:29
Straffdomar ligga redo för bespottarna och slag för dårarnas rygg.

Ordspråksboken 21:24
Bespottare må den kallas, som är fräck och övermodig, den som far fram med fräck förmätenhet.

Ordspråksboken 24:1
Avundas icke onda människor, och hav ingen lust till att vara med dem.

Ordspråksboken 29:18
Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.

Jeremia 15:17
Jag har icke suttit i gycklares samkväm och förlustat mig där; för din hands skull har jag måst sitta ensam, ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse.

Job 42:17
Överst på sidan
Överst på sidan