Psaltaren 64:2 Fördölj mig för de ondas hemliga råd, för ogärningsmännens larmande hop;
Psaltaren 64:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Fördölj mig för de ondas hemliga råd, för ogärningsmännens larmande hop;

Dansk (1917 / 1931)
skjul mig for Ugerningsmændenes Raad, for Udaadsmændenes travle Hob,

Norsk (1930)
Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop,

King James Bible
Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:

English Revised Version
Hide me from the secret counsel of evil-doers; from the tumult of the workers of iniquity:
Treasury i Bibeln Kunskap

Hide

Psaltaren 27:5
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

Psaltaren 31:20
Du beskärmar dem i ditt ansiktes beskärm mot människors sammangaddning; du döljer dem i din hydda mot tungors angrepp.

Psaltaren 143:9
Rädda mig från mina fiender, HERRE; hos dig söker jag skygd.

Jesaja 32:2
Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.

secret

Psaltaren 56:6
De rota sig samman, de lägga försåt, de vakta på mina steg, ty de stå efter mitt liv.

Psaltaren 109:2,3
Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun hava de upplåtit mot mig, de hava talat mot mig med lögnaktig tunga.…

1 Mosebok 4:6
Och HERREN sade till Kain: »Varför är du vred, och varför är din blick så mörk?

1 Samuelsboken 23:22,23
Men gån nu och skaffen eder ytterligare visshet, och tagen reda på och sen efter, på vilket ställe han nu vistas, och vem som har sett honom där; ty man har sagt mig att han är mycket listig.…

2 Samuelsbokem 17:2-4
Då kan jag komma över honom och förskräcka honom, medan han är utmattad och modlös, och allt hans folk skall då taga till flykten; sedan kan jag döda konungen, när han står där övergiven.…

Jeremia 11:19
Själv var jag såsom ett menlöst lamm som föres bort till att slaktas; jag visste ej att de förehade anslag mot mig: »Låt oss fördärva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land, så att man icke mer kommer ihåg hans namn.»

Jeremia 18:23
Men du, HERRE, känner alla deras mordiska anslag mot mig; så må du då icke förlåta dem deras missgärning eller utplåna deras synd ur din åsyn. Må de bringas på fall inför dig; ja, utför ditt verk mot dem på din vredes tid.

Matteus 26:3,4
Därefter församlade sig översteprästerna och folkets äldste hos översteprästen, som hette Kaifas, i hans hus,…

Apostagärningarna 23:14,15
Dessa gingo till översteprästerna och de äldste och sade: »Vi hava med dyr ed förpliktat oss att ingenting smaka, förrän vi hava dräpt Paulus.…

Apostagärningarna 25:3
För att få denne i sitt våld anhöllo de hos Festus och begärde såsom en ynnest, att han skulle låta hämta honom till Jerusalem. De ville nämligen lägga försåt för honom, så att de kunde döda honom under vägen.

insurrection

Psaltaren 2:2
Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot HERREN och hans smorde:

Psaltaren 3:1
En psalm av David, när han flydde för sin son Absalom. (2) HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig.

Lukas 23:18-23
Då skriade hela hopen och sade: »Hav bort denne, och giv oss Barabbas lös.»…

Länkar
Psaltaren 64:2 InterPsaltaren 64:2 FlerspråkigSalmos 64:2 SpanskaPsaume 64:2 FranskaPsalm 64:2 TyskaPsaltaren 64:2 KinesiskaPsalm 64:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 64
1För sångmästaren; en psalm av David. (2) Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. 2Fördölj mig för de ondas hemliga råd, för ogärningsmännens larmande hop; 3ty de vässa sina tungor likasom svärd, med bittra ord lägga de an såsom med pilar,…
Korshänvisningar
1 Mosebok 49:6
Min själ inlåte sig ej i deras råd, min ära tage ingen del i deras samkväm; ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar.

Psaltaren 56:6
De rota sig samman, de lägga försåt, de vakta på mina steg, ty de stå efter mitt liv.

Psaltaren 59:2
Rädda mig från ogärningsmännen, och fräls mig från de blodgiriga.

Psaltaren 83:3
Mot ditt folk förehava de listiga anslag och rådslå mot dem som du beskyddar.

Daniel 6:7
Alla rikets furstar, landshövdingarna och satraperna, rådsherrarna och ståthållarna hava rådslagit om att en kunglig förordning borde utfärdas och ett förbud stadgas, av det innehåll att vilken som helst som under trettio dagar vänder sig med bön till någon annan, vare sig gud eller människa, än till dig, o konung, han skall kastas i lejongropen.

Habackuk 3:14
Du genomborrar deras styresmans huvud med hans egna pilar, när de storma fram till att förskingra oss, under fröjd, såsom gällde det att i lönndom äta upp en betryckt.

Psaltaren 64:1
Överst på sidan
Överst på sidan