Psaltaren 36:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David. (2) I mitt hjärta betänker jag vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon Guds fruktan ej finnes.

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David. (2) Synden taler til den gudløse inde i hans Hjerte; Gudsfrygt har han ikke for Øje;

Norsk (1930)
Til sangmesteren; av Herrens tjener, av David. (2) Syndens ord til den ugudelige er i mitt hjertes innerste*. Det er ikke gudsfrykt for hans øine.

King James Bible
To the chief Musician, A Psalm of David the servant of the LORD. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes.

English Revised Version
For the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the LORD. The transgression of the wicked saith within my heart, There is no fear of God before his eyes.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3463 B.C. cir

541 (Title.) A psalm. This psalm is supposed to have been composed by David at the beginning of Saul's persecutions; but Calmet and others, on good grounds, are of opinion that it was written during the Babylonian captivity

servant

Psaltaren 18:1
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. (2) Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

Psaltaren 90:1
En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Psaltaren 143:12
Utrota mina fiender för din nåds skull, och förgör alla dem som tränga min själ; ty jag är din tjänare.

5 Mosebok 34:5
Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, såsom HERREN hade sagt.

2 Timotheosbrevet 2:24
Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida.

Titusbrevet 1:1
Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till,

Jakobsbrevet 1:1
Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi, tjänare, hälsar de tolv stammar som bo kringspridda bland folken.

2 Petrusbrevet 1:1
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.

Judasbrevet 1:1
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.

Uppenbarelseboken 1:1
Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes,

The transgression.

1 Samuelsboken 15:13,14
När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: »Välsignad vare du av HERREN. Jag har nu fullgjort HERRENS befallning.»…

Ordspråksboken 20:11
Redan barnet röjer sig i sina gärningar, om dess vandel är rättskaffens och redlig.

Matteus 7:16-20
Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?…

Matteus 12:33,34
I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet.…

Ordspråksboken 20:11
Redan barnet röjer sig i sina gärningar, om dess vandel är rättskaffens och redlig.

Matteus 7:16-20
Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?…

Matteus 12:33,34
I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet.…

Titusbrevet 1:16
De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka de det; ty de äro vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till allt gott verk.

no

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

1 Mosebok 20:11
Abraham svarade: »Jag tänkte: 'På denna ort fruktar man nog icke Gud; de skola dräpa mig för min hustrus skull.'

Ordspråksboken 8:13
Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

Ordspråksboken 16:6
Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.

Predikaren 12:13
Änden på talet, om vi vilja höra huvudsumman, är detta: Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till.

Romabrevet 3:18
Guds fruktan är icke för deras ögon.»

Länkar
Psaltaren 36:1 InterPsaltaren 36:1 FlerspråkigSalmos 36:1 SpanskaPsaume 36:1 FranskaPsalm 36:1 TyskaPsaltaren 36:1 KinesiskaPsalm 36:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 36
1För sångmästaren; av HERRENS tjänare David. (2) I mitt hjärta betänker jag vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon Guds fruktan ej finnes. 2Den intalar ju honom vad som är behagligt i hans ögon: att man icke skall finna hans missgärning och hata den.…
Korshänvisningar
Romabrevet 3:18
Guds fruktan är icke för deras ögon.»

5 Mosebok 25:18
huru han, utan att frukta Gud, gick emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad.

Psaltaren 1:1
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

Psaltaren 10:4
Den ogudaktige säger i sitt högmod: »Han frågar icke därefter.» »Det finnes ingen Gud», så äro alla hans tankar.

Psaltaren 54:3
Ty främlingar resa sig upp mot mig, och våldsverkare stå efter mitt liv; de hava icke Gud för ögonen. Sela.

Psaltaren 55:19
Gud skall höra det och giva dem svar, han som sitter på sin tron av ålder. Sela. Ty de vilja icke ändra sig, och de frukta ej Gud.

Jeremia 2:19
Det är din ondska som bereder dig tuktan, det är din avfällighet som ådrager dig straff. Märk därför och besinna vilken olycka och sorg det har med sig att du övergiver HERREN, din Gud, och icke vill frukta mig, säger Herren, HERREN Sebaot.

Jeremia 36:24
Och varken konungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder, när de hörde allt detta som upplästes.

Psaltaren 35:28
Överst på sidan
Överst på sidan