Ordspråksboken 1:22 Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?
Ordspråksboken 1:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?

Dansk (1917 / 1931)
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?

Norsk (1930)
Hvor lenge vil I uforstandige elske uforstand og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap?

King James Bible
How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?

English Revised Version
How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and scorners delight them in scorning, and fools hate knowledge?
Treasury i Bibeln Kunskap

how

Ordspråksboken 6:9
Huru länge vill du ligga, du late? När vill du stå upp ifrån din sömn?

2 Mosebok 10:3
Då gingo Mose och Aron till Farao och sade till honom: »Så säger HERREN, hebréernas Gud: Huru länge vill du vara motsträvig och icke ödmjuka dig inför mig? Släpp mitt folk, så att de kunna hålla gudstjänst åt mig.

2 Mosebok 16:28
Då sade HERREN till Mose: »Huru länge viljen I vara motsträviga och icke hålla mina bud och lagar?

4 Mosebok 14:27
»Huru länge skall denna onda menighet fortfara att knorra mot mig? Ty jag har hört huru Israels barn knorra mot mig.

Matteus 17:17
Då svarade Jesus och sade: »O du otrogna och vrånga släkte, huru länge måste jag vara bland eder? Huru länge måste jag härda ut med eder? Fören honom hit till mig.»

ye simple

Ordspråksboken 7:7
då såg jag bland de fåkunniga, jag blev varse bland de unga en yngling utan förstånd.

Ordspråksboken 9:4-6,16-18
»Den som är fåkunnig, han komme hit.» Ja, till den oförståndige säger hon så:…

Psaltaren 94:8
Märken själva, I oförnuftiga bland folket; I dårar, när kommen I till förstånd?

Matteus 9:13
Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

Matteus 11:29,30
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.…

Matteus 23:37
Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat.

Lukas 19:42
och sade: »O att du i dag hade insett, också du, vad din frid tillhör! Men nu är det fördolt för dina ögon.

Uppenbarelseboken 22:17
Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.

the scorners

Ordspråksboken 3:34
Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han; men de ödmjuka giver han nåd.

Ordspråksboken 14:6
Bespottaren söker vishet och finner ingen, men för den förståndige är kunskap lätt.

Ordspråksboken 15:12
Bespottaren finner ej behag i tillrättavisning; till dem som äro visa går han icke.

Ordspråksboken 19:29
Straffdomar ligga redo för bespottarna och slag för dårarnas rygg.

Ordspråksboken 21:11
Straffar man bespottaren, så bliver den fåkunnige vis: och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap.

Job 34:7
Var finnes en man som är såsom Job? Han läskar sig med bespottelse såsom med vatten,

Psaltaren 1:1
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

2 Petrusbrevet 3:3
Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser.

fools

Ordspråksboken 1:7,29
HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.…

Ordspråksboken 5:12
och säga: »Huru kunde jag så hata tuktan, huru kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning!

Johannes 3:20
Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.

Länkar
Ordspråksboken 1:22 InterOrdspråksboken 1:22 FlerspråkigProverbios 1:22 SpanskaProverbes 1:22 FranskaSprueche 1:22 TyskaOrdspråksboken 1:22 KinesiskaProverbs 1:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Ordspråksboken 1
21I bullrande gathörn predikar hon; där portarna i staden öppna sig, där talar hon sina ord: 22Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap? 23Vänden om och akten på min tillrättavisning; se, då skall jag låta min ande flöda för eder jag skall låta eder förnimma mina ord.…
Korshänvisningar
Psaltaren 1:1
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

Ordspråksboken 1:4
De kunna giva åt de fåkunniga klokhet, åt den unge kunskap och eftertänksamhet.

Ordspråksboken 1:21
I bullrande gathörn predikar hon; där portarna i staden öppna sig, där talar hon sina ord:

Ordspråksboken 1:29
Därför att de hatade kunskap och icke funno behag i HERRENS fruktan,

Ordspråksboken 1:32
Ty av sin avfällighet skola de fåkunniga dräpas. och genom sin säkerhet skola dårarna förgås.

Ordspråksboken 5:12
och säga: »Huru kunde jag så hata tuktan, huru kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning!

Ordspråksboken 7:7
då såg jag bland de fåkunniga, jag blev varse bland de unga en yngling utan förstånd.

Ordspråksboken 8:5
Lären klokhet, I fåkunnige, och I dårar, lären förstånd.

Ordspråksboken 9:4
»Den som är fåkunnig, han komme hit.» Ja, till den oförståndige säger hon så:

Ordspråksboken 21:24
Bespottare må den kallas, som är fräck och övermodig, den som far fram med fräck förmätenhet.

Ordspråksboken 22:3
Den kloke ser faran och söker skydd; men de fåkunniga löpa åstad och få plikta därför.

Jeremia 4:14
Så två nu ditt hjärta rent från ondska, Jerusalem, för att du må bliva frälst. Huru länge skola fördärvets tankar bo i ditt bröst?

Jeremia 13:27
Din otukt, ditt vrenskande, ditt skändliga otuktsväsen -- på höjderna, på fältet har jag sett dina styggelser. Ve dig, Jerusalem! Du kommer icke att bliva ren -- på huru lång tid ännu?

Ordspråksboken 1:21
Överst på sidan
Överst på sidan