Psaltaren 32:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.

Dansk (1917 / 1931)
Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;

Norsk (1930)
Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

King James Bible
A Psalm of David, Maschil. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.

English Revised Version
A Psalm of David. Maschil. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2970 B.C.

1034 (Title.) or, A Psalm of David giving instruction

Psaltaren 42:1
För sångmästaren; en sång av Koras söner. (2) Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud.

Psaltaren 45:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek. (2) Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min dikt gäller en konung; en snabb skrivares penna är min tunga.

Psaltaren 52:1
För sångmästaren; en sång av David,

Psaltaren 53:1
För sångmästaren, till Mahalát; en sång av David. (2) Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras onda verk; ingen finnes, som gör vad gott är.

Psaltaren 55:1
För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David. (2) Lyssna, Gud, till min bön, och fördölj dig icke för min åkallan.

Blessed

Psaltaren 1:1,2
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

Psaltaren 40:4
Säll är den man som sätter sin förtröstan till HERREN; och icke vänder sig till dem som äro stolta och vika av i lögn.

Psaltaren 84:12
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

Psaltaren 89:15
Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 106:3
Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

Psaltaren 119:1,2
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.…

Psaltaren 128:1
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Jeremia 17:7,8
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.…

Matteus 5:3-12
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.…

Matteus 16:17
Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen.

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

transgression

Jesaja 1:18
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull.

Jesaja 43:25
Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.

Jesaja 44:22
Jag utplånar dina överträdelser såsom ett moln och dina synder såsom en sky. Vänd om till mig, ty jag förlossar dig.

Mika 7:18,19
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,…

Apostagärningarna 13:38,39
Så mån I nu veta, mena bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder,…

Romabrevet 4:6-8
Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:…

covered

Psaltaren 85:2
Du förlät ditt folks missgärning, du överskylde all dess synd. Sela.

Nehemja 4:5
Överskyl icke deras missgärningar, och låt deras synd icke varda utplånad ur din åsyn, eftersom de hava varit de byggande till förargelse.

Länkar
Psaltaren 32:1 InterPsaltaren 32:1 FlerspråkigSalmos 32:1 SpanskaPsaume 32:1 FranskaPsalm 32:1 TyskaPsaltaren 32:1 KinesiskaPsalm 32:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 32
1Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. 2Säll är den människa som HERREN icke tillräknar missgärning, och i vilkens ande icke är något svek.…
Korshänvisningar
Matteus 6:12
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

Romabrevet 4:7
»Saliga äro de vilkas överträdelser äro förlåtna, och vilkas synder äro överskylda.

Romabrevet 4:8
Salig är den man som Herren icke tillräknar synd.»

5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

Psaltaren 85:2
Du förlät ditt folks missgärning, du överskylde all dess synd. Sela.

Psaltaren 103:3
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,

Psaltaren 31:24
Överst på sidan
Överst på sidan