Salmerne 32
Dansk (1917 / 1931)
1Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;

2saligt det Menneske, HERREN ej tilregner Skyld, og i hvis Aand der ikke er Svig.

3Mine Ben svandt hen, saa længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,

4thi din Haand laa tungt paa mig baade Dag og Nat, min Livskraft svandt som i Somrens Tørke. — Sela.

5Min Synd bekendte jeg for dig, dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: »Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!« Da tilgav du mig min Syndeskyld. — Sela.

6Derfor bede hver from til dig, den Stund du findes. Kommer da store Vandskyl, ham skal de ikke naa.

7Du er mit Skjul, du frier mig af Trængsel, med Frelsesjubel omgiver du mig. — Sela.

8Jeg vil lære dig og vise dig, hvor du skal gaa, jeg vil raade dig ved at fæste mit Øje paa dig.

9Vær ikke uden Forstand som Hest eller Muldyr, der tvinges med Tømme og Bidsel, naar de ikke vil komme til dig.

10Den gudløses Smerter er mange, men den, der stoler paa HERREN, omgiver han med Naade.

11Glæd jer i HERREN, I retfærdige, fryd jer, jubler, alle I oprigtige af Hjertet!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 31
Top of Page
Top of Page