Salmerne 33
Dansk (1917 / 1931)
1Jubler i HERREN, I retfærdige, for de oprigtige sømmer sig Lovsang;

2lov HERREN med Citer, tak ham til tistrenget Harpe;

3en ny Sang synge I ham, leg lifligt paa Strenge til Jubelraab!

4Thi sandt er HERRENS Ord, og al hans Gerning er trofast;

5han elsker Retfærd og Ret, af HERRENS Miskundhed er Jorden fuld.

6Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.

7Som i Vandsæk samled han Havets Vand, lagde Dybets Vande i Forraadskamre.

8Al Jorden skal frygte for HERREN, Alverdens Beboere skælve for ham;

9thi han talede, saa skete det, han bød, saa stod det der.

10HERREN kuldkasted Folkenes Raad, gjorde Folkeslags Tanker til intet;

11HERRENS Raad staar fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.

12Saligt det Folk, der har HERREN til Gud, det Folkefærd, han valgte til Arvelod!

13HERREN skuer fra Himlen, ser paa alle Menneskens Børn;

14fra sit Højsæde holder han Øje med alle, som bor paa Jorden;

15han, som danned deres Hjerter til Hobe, gennemskuer alt deres Værk.

16Ej frelses en Konge ved sin store Stridsmagt, ej fries en Helt ved sin store Kraft;

17til Frelse slaar Stridshesten ikke til, trods sin store Styrke redder den ikke.

18Men HERRENS Øje ser til gudfrygtige, til dem, der haaber paa Naaden,

19for at fri deres Sjæl fra Døden og holde dem i Live i Hungerens Tid.

20Paa HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;

21thi vort Hjerte glæder sig i ham, vi stoler paa hans hellige Navn.

22Din Miskundhed være over os, HERRE, saa som vi haaber paa dig.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 32
Top of Page
Top of Page