Matteus 7:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den;

Dansk (1917 / 1931)
Gaar ind ad den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred, som fører til Fortabelsen, og de ere mange, som gaa ind ad den;

Norsk (1930)
Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;

King James Bible
Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:

English Revised Version
Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many be they that enter in thereby.
Treasury i Bibeln Kunskap

at.

Matteus 3:2,8
och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»…

Matteus 18:2,3
Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem…

Matteus 23:13
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.

Ordspråksboken 9:6
Övergiven eder fåkunnighet, så att I fån leva, och gån fram på förståndets väg.

Jesaja 55:7
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Hesekiel 18:27-32
Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv.…

Lukas 9:33
När så dessa skulle skiljas ifrån honom, sade Petrus till Jesus: »Mästare, har är oss gott att vara; låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Moses och en åt Elias.» Han visste nämligen icke vad han sade.

Lukas 13:24
»Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det.

Lukas 13:25
Om husbonden har stått upp och tillslutit dörren, och I sedan kommen och ställen eder därutanför och klappen på dörren och sägen: 'Herre, låt upp för oss', så skall han svara och säga till eder: 'Jag vet icke varifrån I ären.'

Lukas 14:33
Likaså kan ingen av eder vara min lärjunge, om han icke försakar allt vad han äger. --

Johannes 10:9
Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bliva frälst, och han skall få gå ut och in och skall finna bete.

Johannes 14:6
Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apostagärningarna 2:38-40
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.…

Apostagärningarna 3:19
Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade,

2 Korinthierbrevet 6:17
Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder

Galaterbrevet 5:24
Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.

for.

1 Mosebok 6:5,12
Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,…

Psaltaren 14:2,3
HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud.…

Jesaja 1:9
Om HERREN Sebaot icke hade lämnat en liten återstod kvar åt oss, då vore vi såsom Sodom, vi vore Gomorra lika.

Romabrevet 3:9-19
Huru är det alltså? Äro vi då något förmer än de andra? Ingalunda. Redan härförut har jag ju måst anklaga både judar och greker för att allasammans vara under synd.…

2 Korinthierbrevet 4:4
Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

Efesierbrevet 2:2,3
i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.…

1 Johannesbrevet 5:19
Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.

Uppenbarelseboken 12:9
Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.

Uppenbarelseboken 13:8
Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets bok.

Uppenbarelseboken 20:3
och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.

that.

Matteus 25:41,46
Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.…

Ordspråksboken 7:27
Genom hennes hus gå dödsrikets vägar, de som föra nedåt till dödens kamrar.

Ordspråksboken 16:25
Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.

Romabrevet 9:22
Men om nu Gud, när han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, likväl i stor långmodighet hade fördrag med »vredens kärl», som voro färdiga till fördärv, vad har du då att säga?

Filipperbrevet 3:19
och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till.

2 Thessalonikerbr. 1:8,9
»i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.…

1 Petrusbrevet 4:17,18
Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus; men om begynnelsen sker med oss, vad bliver då änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium?…

Uppenbarelseboken 20:15
Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

Länkar
Matteus 7:13 InterMatteus 7:13 FlerspråkigMateo 7:13 SpanskaMatthieu 7:13 FranskaMatthaeus 7:13 TyskaMatteus 7:13 KinesiskaMatthew 7:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 7
13Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; 14och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.
Korshänvisningar
Jesaja 35:8
Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

Matteus 7:14
och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

Lukas 13:24
»Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det.

Matteus 7:12
Överst på sidan
Överst på sidan