Psaltaren 14:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN skuer ned fra Himlen paa Menneskens Børn for at se, om der findes en forstandig, nogen, der søger Gud.

Norsk (1930)
Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

King James Bible
The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.

English Revised Version
The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek after God.
Treasury i Bibeln Kunskap

The Lord

Psaltaren 33:13,14
Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.…

Psaltaren 102:19,20
att han har blickat ned från sin heliga höjd, att HERREN har skådat från himmelen ned till jorden,…

1 Mosebok 6:12
Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden.

1 Mosebok 11:5
Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.

1 Mosebok 18:21
därför vill jag gå ditned och se om de verkligen i allt hava gjort efter det rop som har kommit till mig; om så icke är, vill jag veta det.»

Jesaja 63:15
Skåda ned från himmelen och se härtill från din heliga och härliga boning. Var äro nu din nitälskan och dina väldiga gärningar, var är ditt hjärtas varkunnsamhet och din barmhärtighet? De hålla sig tillbaka från mig.

Jesaja 64:1
O att du läte himmelen rämna och fore hitned, så att bergen skälvde inför dig,

Klagovisorna 3:50
till dess att HERREN blickar ned från himmelen och ser härtill.

any

Psaltaren 82:5
Men de veta intet och hava intet förstånd, de vandra i mörker; jordens alla grundvalar vackla.

Psaltaren 107:43
Den som är vis, han akte härpå och besinne HERRENS nådegärningar.

Ordspråksboken 2:9
Då skall du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet, ja, det godas alla vägar.

Ordspråksboken 8:5
Lären klokhet, I fåkunnige, och I dårar, lären förstånd.

Ordspråksboken 9:4,16
»Den som är fåkunnig, han komme hit.» Ja, till den oförståndige säger hon så:…

Jesaja 27:11
Och när grenarna äro torra, bryter man av dem, och kvinnor komma och göra upp eld med dem. Ty detta är icke ett folk med förstånd; därför visar deras skapare dem intet förbarmande, och deras danare dem ingen misskund.

Jeremia 4:22
Ja, mitt folk är oförnuftigt, de vilja ej veta av mig. De äro dåraktiga barn och hava intet förstånd. Visa äro de till att göra vad ont är, men att göra vad gott är förstå de ej.

Daniel 12:10
Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.

Matteus 13:15
Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sina hjärtan, och omvända sig och bliva helade av mig.

Romabrevet 3:11
Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud.

seek

Psaltaren 69:32
När de ödmjuka se det, skola de glädja sig; I som söken Gud, edra hjärtan skola leva.

2 Krönikeboken 19:3
Dock har något gott blivit funnet hos dig, ty du har utrotat Aserorna ur landet och har vänt ditt hjärta till att söka Gud.»

2 Krönikeboken 30:19
som har vänt sitt hjärta till att söka Gud, HERREN, sina fäders Gud, om han än icke är ren efter helgedomens ordning.»

Jesaja 8:19
Och när man säger till eder: »Frågen andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla», så svaren: »Skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?»

Jesaja 55:6
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

Hebreerbrevet 11:6
men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

Länkar
Psaltaren 14:2 InterPsaltaren 14:2 FlerspråkigSalmos 14:2 SpanskaPsaume 14:2 FranskaPsalm 14:2 TyskaPsaltaren 14:2 KinesiskaPsalm 14:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 14
1För sångmästaren; av David. Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott är. 2HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. 3Nej, alla äro de avfälliga, allasammans äro de fördärvade; ingen finnes, som gör vad gott är, det finnes icke en enda.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 18:21
därför vill jag gå ditned och se om de verkligen i allt hava gjort efter det rop som har kommit till mig; om så icke är, vill jag veta det.»

1 Krönikeboken 22:19
Så vänden nu edert hjärta och eder själ till att söka HERREN, eder Gud; och stån upp och byggen HERREN Guds helgedom, så att man kan föra HERRENS förbundsark och vad annat som hör till Guds helgedom in i det hus som skall byggas åt HERRENS namn.»

Psaltaren 33:13
Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn.

Psaltaren 33:14
Från sin boning blickade han ned till alla dem som bo på jorden,

Psaltaren 92:6
En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

Psaltaren 102:19
att han har blickat ned från sin heliga höjd, att HERREN har skådat från himmelen ned till jorden,

Jeremia 8:6
Jag har givit akt och hört huru de tala vad orätt är; ingen enda finnes, som ångrar sin ondska, ingen säger: »Vad har jag gjort!» Alla löpa de bort, lika hästar som rusa åstad i striden.

Psaltaren 14:1
Överst på sidan
Överst på sidan