Psaltaren 14:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren; av David. Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott är.

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. Af David. Daarerne siger i Hjertet: »Der er ingen Gud!« Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.

Norsk (1930)
Til sangmesteren; av David. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde, vederstyggelige er deres gjerninger; det er ingen som gjør godt.

King James Bible
To the chief Musician, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.

English Revised Version
For the Chief Musician. A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works; there is none that doeth good.
Treasury i Bibeln Kunskap

fool

Psaltaren 73:3
ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet.

Psaltaren 92:6
En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

Psaltaren 106:17
Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan och övertäckte Abirams hop.

1 Samuelsboken 25:25
Icke må min herre fästa något avseende vid Nabal, den onde mannen, ty vad hans namn betyder, det är han; Nabal heter han, och dårskap bor i honom. Men jag, din tjänarinna, har icke sett de män som du, min herre, sände.

Ordspråksboken 1:7,22
HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.…

Ordspråksboken 13:19
Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men att fly det onda är en styggelse för dårar.

Ordspråksboken 27:22
Om du stötte den oförnuftige mortel med en stöt, bland grynen, så skulle hans oförnuft ändå gå ur honom.

Lukas 12:20
Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' --

no

Psaltaren 10:4
Den ogudaktige säger i sitt högmod: »Han frågar icke därefter.» »Det finnes ingen Gud», så äro alla hans tankar.

Psaltaren 52:1-6
För sångmästaren; en sång av David,…

Job 22:13
därför tänker du: »Vad kan Gud veta? Skulle han kunna döma, han som bor bortom töcknet?

Romabrevet 1:28
Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Efesierbrevet 2:12
kommen ihåg att I på den tiden, då när I voren utan Kristus, voren utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen.

They are

Psaltaren 36:1-4
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David. (2) I mitt hjärta betänker jag vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon Guds fruktan ej finnes.…

Psaltaren 94:4-8
Deras mun flödar över av fräckt tal; de förhäva sig, alla ogärningsmännen.…

1 Mosebok 6:5,11,12
Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,…

Jesaja 1:4
Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avföda, I vanartiga barn, som haven övergivit HERREN, föraktat Israels Helige och vikit bort ifrån honom!

abominable

Job 15:16
huru mycket mindre då den som är ond och fördärvad, den man som läskar sig med orättfärdighet såsom med vatten!

Matteus 12:34
I huggormars avföda, huru skullen I kunna tala något gott, då I själva ären onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.

Matteus 15:19
Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse.

Johannes 3:19,20
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,…

Romabrevet 1:21
Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.

Titusbrevet 1:16
De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka de det; ty de äro vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till allt gott verk.

Titusbrevet 3:3
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

there

Romabrevet 3:10-12
Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.…

Efesierbrevet 2:1-3
Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder…

Länkar
Psaltaren 14:1 InterPsaltaren 14:1 FlerspråkigSalmos 14:1 SpanskaPsaume 14:1 FranskaPsalm 14:1 TyskaPsaltaren 14:1 KinesiskaPsalm 14:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 14
1För sångmästaren; av David. Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott är. 2HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud.…
Korshänvisningar
Romabrevet 3:10
Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.

1 Mosebok 6:5
Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,

1 Mosebok 6:12
Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden.

Job 15:16
huru mycket mindre då den som är ond och fördärvad, den man som läskar sig med orättfärdighet såsom med vatten!

Psaltaren 10:4
Den ogudaktige säger i sitt högmod: »Han frågar icke därefter.» »Det finnes ingen Gud», så äro alla hans tankar.

Psaltaren 53:1
För sångmästaren, till Mahalát; en sång av David. (2) Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras onda verk; ingen finnes, som gör vad gott är.

Psaltaren 74:18
Så tänk nu på huru fienden smädar HERREN, och huru ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

Psaltaren 74:22
Stå upp, o Gud; utför din sak. Betänk huru du varder smädad hela dagen av dåren.

Psaltaren 130:3
Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?

Hesekiel 8:12
Och han sade till mig: »Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus bedriva i mörkret, var och en i sin avgudakammare? Ty de säga: 'HERREN ser oss icke, HERREN har övergivit landet.'»

Psaltaren 13:6
Överst på sidan
Överst på sidan