Lukas 12:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' --

Dansk (1917 / 1931)
Men Gud sagde til ham: Du Daare! i denne Nat kræves din Sjæl af dig; men hvem skal det høre til, som du har beredt?

Norsk (1930)
Men Gud sa til ham: Du dåre! i denne natt kreves din sjel av dig; hvem skal så ha det du har samlet?

King James Bible
But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided?

English Revised Version
But God said unto him, Thou foolish one, this night is thy soul required of thee; and the things which thou hast prepared, whose shall they be?
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Lukas 16:22,23
Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.…

2 Mosebok 16:9,10
Och Mose sade till Aron: »Säg till Israels barns hela menighet Träden fram inför HERREN, ty han har hört huru I knorren.»…

1 Samuelsboken 25:36-38
När sedan Abigail kom hem till Nabal, höll denne just i sitt hus ett gästabud, som var såsom en konungs gästabud; och Nabals hjärta var glatt i honom, och han var mycket drucken. Därför omtalade hon alls intet för honom förrän om morgonen, när det blev dager.…

2 Samuelsbokem 13:28,29
Och Absalom bjöd sina tjänare och sade: »Sen efter, när Amnons hjärta bliver glatt av vinet; och när jag då säger till eder: 'Huggen ned Amnon', så döden honom utan fruktan. Det är ju jag som bjuder eder det, varen frimodiga och skicken eder såsom käcka män.»…

1 Kungaboken 16:9,10
Men hans tjänare Simri, som var hövitsman för den ena hälften av stridsvagnarna, anstiftade en sammansvärjning mot honom. Och en gång, då han i Tirsa hade druckit sig drucken i Arsas hus, överhovmästarens i Tirsa,…

Job 20:20-23
Han visste ej av någon ro för sin buk, men han skall icke rädda sig med sina skatter.…

Job 27:8
Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?

Psaltaren 73:19
Huru varda de ej till intet i ett ögonblick! De förgås och få en ände med förskräckelse.

Psaltaren 78:30
Men ännu hade de icke stillat sin lystnad, ännu var maten i deras mun,

Daniel 5:1-6,25-30
Konung Belsassar gjorde ett stort gästabud för sina tusen stormän och höll dryckeslag med de tusen.…

Nahum 1:10
Ty om de ock äro hopslingrade såsom törnsnår och så fulla av livssaft, som deras dryck är av must, skola de likväl alla förbrännas såsom torrt strå.

Matteus 24:48-51
Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer icke så snart',…

1 Thessalonikerbr. 5:3
Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

Thou fool.

Lukas 11:40
I dårar, har icke han som har gjort det yttre också gjort det inre?

Jeremia 17:11
Lik en rapphöna som ruvar på ägg, vilka hon ej själv har lagt, är den som samlar rikedom med orätt; i sina halva dagar måste han lämna den och vid sitt slut skall han stå såsom en dåre.

Jakobsbrevet 4:14
I veten ju icke vad som kan ske i morgon. Ty vad är edert liv? En rök ären I, som synes en liten stund, men sedan försvinner.

thy soul shall be required of thee.

Ester 5:11
Och Haman talade för dem om sin rikedom och härlighet och om sina många barn och om all den storhet, som konungen hade givit honom, och om huru konungen i allt hade upphöjt honom över de andra furstarna och konungens övriga tjänare.

Ester 8:1,2
Samma dag gav konung Ahasveros åt drottning Ester Hamans, judarnas oväns, hus. Och Mordokai fick tillträde till konungen, ty Ester hade nu omtalat, vad han var för henne.…

Job 27:16,17
Om han ock hopar silver såsom stoft och lägger kläder på hög såsom lera,…

Psaltaren 39:6
Såsom en drömbild allenast gå de fram, fåfänglighet allenast är deras ävlan; de samla tillhopa och veta icke vem som skall få det.

Psaltaren 49:17-19
Ty av allt detta får han vid sin död intet med sig, och hans härlighet följer honom icke ditned.…

Psaltaren 52:5-7
Därför skall ock Gud störta dig ned för alltid, han skall gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur de levandes land. Sela.…

Ordspråksboken 11:4
Gods hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden.

Ordspråksboken 28:8
De som förökar sitt gods genom ocker och räntor, han samlar åt den som förbarmar sig över de arma.

Predikaren 2:18-22
Ja, jag blev led vid all den möda som jag hade gjort mig under solen, eftersom jag åt någon annan som skall komma efter mig måste lämna vad jag har gjort.…

Predikaren 5:14-16
Och om rikedomen har gått förlorad för någon genom en olycka, så får hans son, om han har fött en son, alls intet därav.…

Jeremia 17:11
Lik en rapphöna som ruvar på ägg, vilka hon ej själv har lagt, är den som samlar rikedom med orätt; i sina halva dagar måste han lämna den och vid sitt slut skall han stå såsom en dåre.

Daniel 5:28
Peres, det betyder: ditt rike har blivit styckat och givet åt meder och perser.»

1 Timotheosbrevet 6:7
Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.

Länkar
Lukas 12:20 InterLukas 12:20 FlerspråkigLucas 12:20 SpanskaLuc 12:20 FranskaLukas 12:20 TyskaLukas 12:20 KinesiskaLuke 12:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 12
19Sedan vill jag säga till min själ: Kära själ, du har mycket gott för varat för många år; giv dig nu ro, ät, drick och var glad. 20Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' -- 21Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud.»
Korshänvisningar
Job 27:8
Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?

Psaltaren 39:6
Såsom en drömbild allenast gå de fram, fåfänglighet allenast är deras ävlan; de samla tillhopa och veta icke vem som skall få det.

Psaltaren 49:10
Nej, man skall se att visa män dö, att dårar och oförnuftiga förgås likasom de; de måste lämna sina ägodelar åt andra.

Ordspråksboken 10:2
Ogudaktighetens skatter gagna till intet men rättfärdigheten räddar från döden.

Ordspråksboken 13:7
Den ene vill hållas för rik och har dock alls intet, den andre vill hållas för fattig och har dock stora ägodelar.

Ordspråksboken 27:1
Beröm dig icke av morgondagen, ty du vet icke vad en dag kan bära i sitt sköte.

Jesaja 56:12
»Kommen, jag skall hämta vin, och så skola vi dricka oss druckna av starka drycker. Och morgondagen skall bliva denna dag lik, en övermåttan härlig dag!»

Jeremia 17:11
Lik en rapphöna som ruvar på ägg, vilka hon ej själv har lagt, är den som samlar rikedom med orätt; i sina halva dagar måste han lämna den och vid sitt slut skall han stå såsom en dåre.

Amos 6:13
I som glädjen eder över det som är intet värt och sägen: »Genom vår egen styrka hava vi ju berett oss horn.»

Lukas 11:40
I dårar, har icke han som har gjort det yttre också gjort det inre?

1 Timotheosbrevet 6:17
Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

Lukas 12:19
Överst på sidan
Överst på sidan