Psaltaren 52:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför skall ock Gud störta dig ned för alltid, han skall gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur de levandes land. Sela.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor styrte Gud dig for evigt, han gribe dig, rive dig ud af dit Telt, han rykke dig op af de levendes Land! — Sela.

Norsk (1930)
Gud skal da også bryte dig ned for evig tid; han skal gripe dig og rive dig ut av teltet og rykke dig op av de levendes land. Sela.

King James Bible
God shall likewise destroy thee for ever, he shall take thee away, and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah.

English Revised Version
God shall likewise destroy thee for ever, he shall take thee up, and pluck thee out of thy tent, and root thee out of the land of the living. Selah
Treasury i Bibeln Kunskap

God

Psaltaren 7:14-16
Se, denne är i födsloarbete med fördärv, han går havande med olycka, men han föder ett intet.…

Psaltaren 55:23
Gud, du skall störta dem ned i gravens djup; de blodgiriga och falska skola ej nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

Psaltaren 64:7-10
Då skjuter Gud dem; plötsligt sårar dem hans pil.…

Psaltaren 120:2-4
HERRE, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk tunga.…

Psaltaren 140:9-11
Över de mäns huvuden, som omringa mig, må den olycka komma, som deras läppar bereda.…

Ordspråksboken 12:19
Sannfärdiga läppar bestå evinnerligen, men en lögnaktig tunga allenast ett ögonblick.

Ordspråksboken 19:5,9
Ett falskt vittne bliver icke ostraffat, och den som främjar lögn, han kommer icke undan.…

Uppenbarelseboken 21:8
Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

destroy thee [heb.

Psaltaren 37:35,36
Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.…

Job 18:14
Ur sin hydda, som han förtröstar på, ryckes han bort, och till förskräckelsernas konung vandrar han hän.

Job 20:6,7
Om än hans förhävelse stiger upp till himmelen och hans huvud når intill molnen,…

Lukas 16:27,28
Då sade han: 'Så beder jag dig då, fader, att du sänder honom till min faders hus,…

root

Ordspråksboken 2:22
Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.

the land

Psaltaren 27:13
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land.

Psaltaren 116:9
jag skall få vandra inför HERREN i de levandes land.

Jesaja 38:11
Jag tänkte: Jag får icke mer se HERREN, HERREN i de levandes land. Hos dem som bo i förgängelsens rike får jag ej mer skåda människor.

Länkar
Psaltaren 52:5 InterPsaltaren 52:5 FlerspråkigSalmos 52:5 SpanskaPsaume 52:5 FranskaPsalm 52:5 TyskaPsaltaren 52:5 KinesiskaPsalm 52:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 52
4Ja, du älskar allt fördärvligt tal, du falska tunga. 5Därför skall ock Gud störta dig ned för alltid, han skall gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur de levandes land. Sela. 6Och de rättfärdiga skola se det och frukta, de skola le åt honom:…
Korshänvisningar
5 Mosebok 29:28
Ja, därför ryckte HERREN dem upp ur deras land, med vrede och harm och stor förtörnelse, och kastade dem bort till ett annat land, såsom nu har skett.»

1 Kungaboken 14:15
HERREN skall slå Israel, så att det bliver likt vassen, som vaggar hit och dit i vattnet. Och han skall rycka upp Israel ur detta goda land, som han har givit åt deras fäder, och skall förströ dem på andra sidan floden, därför att de hava gjort sig Aseror och därmed förtörnat HERREN.

Psaltaren 2:9
Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem.»

Psaltaren 5:6
Du förgör dem som tala lögn; de blodgiriga och falska äro en styggelse för HERREN.

Psaltaren 27:13
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land.

Psaltaren 37:34
Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

Psaltaren 101:7
Den får icke bo i mitt hus, som övar svek; den som talar lögn skall ej bestå inför mina ögon.

Psaltaren 143:12
Utrota mina fiender för din nåds skull, och förgör alla dem som tränga min själ; ty jag är din tjänare.

Ordspråksboken 2:22
Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.

Ordspråksboken 12:19
Sannfärdiga läppar bestå evinnerligen, men en lögnaktig tunga allenast ett ögonblick.

Jesaja 22:18
han skall hopnysta dig såsom ett nystan, och kasta dig såsom en boll bort till ett land som har utrymme nog för dig; där skall du dö, och dit skola dina härliga vagnar komma, du skamfläck för din herres hus.

Jesaja 22:19
Ja, jag skall stöta dig bort ifrån din plats, och från din tjänst skall du bliva avsatt.

Jeremia 11:19
Själv var jag såsom ett menlöst lamm som föres bort till att slaktas; jag visste ej att de förehade anslag mot mig: »Låt oss fördärva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land, så att man icke mer kommer ihåg hans namn.»

Hesekiel 32:24
Där ligger Elam med hela sin larmande hop, vilande runt omkring hans grav. Allasammans ligga de slagna, männen som föllo för svärd, och som oomskurna måste fara, ned i jordens djup, desamma som en gång utbredde skräck omkring sig i de levandes land; nu måste de bära sin skam bland de andra som hava farit ned i graven.

Psaltaren 52:4
Överst på sidan
Överst på sidan