Psaltaren 5:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.

Dansk (1917 / 1931)
Døm dem, o Gud, lad dem falde for egne Rænker, bortstød dem for deres Synders Mængde, de trodser jo dig.

Norsk (1930)
Døm dem skyldige, Gud! La dem falle for sine råds skyld, styrt dem ned for deres mange misgjerninger! For de er gjenstridige mot dig.

King James Bible
Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.

English Revised Version
Hold them guilty, O God; let them fall by their own counsels: thrust them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

Destroy.

Romabrevet 3:19,20
Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;…

let

Psaltaren 7:9-15
Låt de ogudaktigas ondska få en ände, men håll den rättfärdige vid makt; ty du, som prövar hjärtan och njurar, är en rättfärdig Gud.…

Psaltaren 9:15,16
Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad.…

Psaltaren 10:15
Bryt sönder den ogudaktiges arm, och hemsök de ondas ogudaktighet, så att du icke mer finner den.

Psaltaren 17:13
Stå upp, HERRE; träd emot honom, slå honom ned, rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige,

Psaltaren 21:8-10
Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig.…

Psaltaren 28:3,4
Tag mig icke bort med de ogudaktiga och med ogärningsmännen, som tala vänligt med sin nästa men hava ondska i sina hjärtan.…

Psaltaren 31:18
Må lögnaktiga läppar förstummas, de som tala vad fräckt är mot den rättfärdige, med högmod och förakt.

Psaltaren 35:1-8,26
Av David. Gå till rätta, HERRE, med dem som gå till rätta med mig; strid mot dem som strida mot mig.…

Psaltaren 55:15
Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan.

Psaltaren 59:12,13
Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Må de fångas i sitt högmod, genom den förbannelse och lögn som de tala.…

Psaltaren 64:6-8
De tänka ut onda anslag: »Nu äro vi redo med det råd vi hava uttänkt!» Ja, djupa äro männens tankar och hjärtan.…

Psaltaren 66:7
Genom sin makt råder han evinnerligen, hans ögon giva akt på hedningarna; de gensträviga må icke förhäva sig. Sela.

Psaltaren 68:1,2
För sångmästaren; av David; en psalm, en sång. (2) Gud står upp; hans fiender varda förskingrade, och de som hata honom fly för hans ansikte.…

Psaltaren 69:22-25
Må deras bord framför dem bliva till en snara och till ett giller, bäst de gå där säkra;…

Psaltaren 71:13
Må de komma på skam och förgås, som stå emot min själ; må de höljas med smälek och blygd, som söka min ofärd.

Psaltaren 79:12
Och giv våra grannar sjufalt tillbaka i deras sköte den smädelse varmed de hava smädat dig, Herre.

Psaltaren 83:9-18
Gör med dem såsom du gjorde med Midjan, såsom med Sisera och Jabin vid Kisons bäck,…

Psaltaren 109:6-20
Låt en ogudaktig man träda upp emot honom, och låt en åklagare stå på hans högra sida.…

Psaltaren 137:7-9
Tänk, HERRE, på Jerusalems dag, och straffa Edoms barn, dem som ropade: »Riven ned, riven ned det ända till grunden.»…

Psaltaren 140:9,10
Över de mäns huvuden, som omringa mig, må den olycka komma, som deras läppar bereda.…

Psaltaren 144:6,7
Låt ljungeldar ljunga och skingra dem, skjut dina pilar och förvirra dem.…

5 Mosebok 2:30
Men Sihon, konungen i Hesbon, ville icke låta oss tåga genom sitt land, ty HERREN, din Gud, förhärdade hans sinne och förstockade hans hjärta, för att han skulle giva honom i din hand, såsom ock nu har skett.

1 Samuelsboken 25:29,39
Och om någon står upp för att förfölja dig och söka döda dig, så må min herres liv vara inknutet i de levandes pung hos HERREN, din Gud; men dina fienders liv må han lägga i sin slunga och slunga det bort.…

2 Samuelsbokem 15:31
Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: »HERRE, gör Ahitofels råd till dårskap.»

2 Samuelsbokem 17:14,23
Då sade Absalom och alla Israels män: »Arkiten Husais råd är bättre än Ahitofels råd.» HERREN hade nämligen skickat det så, att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att HERREN skulle låta olycka komma över Absalom.…

2 Krönikeboken 25:16
När denne så talade till honom, svarade han honom: »Hava vi satt dig till konungens rådgivare? Håll upp, om du icke vill att man skall dräpa dig.» Då höll profeten upp och sade: »Jag förstår nu att Gud har beslutit att fördärva dig, eftersom du gör på detta sätt och icke vill höra på mitt råd.»

Ester 7:10
Så hängde de upp Haman på den påle, som han hade låtit sätta upp för Mordokai. Sedan lade sig konungens vrede.

Job 5:12-14
Han är den som gör de klokas anslag om intet, så att deras händer intet uträtta med förnuft;…

1 Korinthierbrevet 3:19
Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: »Han fångar de visa i deras klokskap»;

by.

Klagovisorna 1:5
Hennes ovänner hava fått övermakten, för hennes fiender går allt väl. Ty HERREN har sänt henne bedrövelser för hennes många överträdelsers skull. Hennes barn hava måst gå i fångenskap, bortdrivna av ovännen.

Hosea 9:7
De komma, hemsökelsens dagar! De komma, vedergällningens dagar! Israel skall förnimma det. Såsom en dåre står då profeten, såsom en vanvetting andans man, för din stora missgärnings skull; ty stor har din hätskhet varit.

they

Jesaja 1:2,20
Hören, I himlar, och lyssna, du jord; ty HERREN talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de hava avfallit från mig.…

Daniel 9:5,9
Vi hava syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga; vi hava vikit av ifrån dina bud och rätter.…

Länkar
Psaltaren 5:10 InterPsaltaren 5:10 FlerspråkigSalmos 5:10 SpanskaPsaume 5:10 FranskaPsalm 5:10 TyskaPsaltaren 5:10 KinesiskaPsalm 5:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 5
9Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal. 10Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig. 11Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt.…
Korshänvisningar
Psaltaren 1:1
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

Psaltaren 9:16
HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.

Psaltaren 36:12
Ja, där ligga ogärningsmännen fallna; de äro nedstötta och kunna icke mer resa sig.

Psaltaren 107:10
De sutto i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor,

Psaltaren 107:11
därför att de hade varit gensträviga mot Guds ord och hade föraktat den Högstes råd.

Psaltaren 5:9
Överst på sidan
Överst på sidan