1 Korinthierbrevet 3:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: »Han fångar de visa i deras klokskap»;

Dansk (1917 / 1931)
Thi denne Verdens Visdom er Daarskab for Gud; thi der er skrevet: »Han er den, som griber de vise i deres Træskhed;«

Norsk (1930)
for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt,

King James Bible
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.

English Revised Version
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He that taketh the wise in their craftiness:
Treasury i Bibeln Kunskap

the wisdom.

1 Korinthierbrevet 1:19,20
Det är ju skrivet: »Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned.»…

1 Korinthierbrevet 2:6
Visdom tala vi dock bland dem som äro fullmogna, men en visdom som icke tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt bliver till intet.

Jesaja 19:11-14
Såsom idel dårar stå då Soans furstar; Faraos visaste rådgivare giva blott oförnuftiga råd. Huru kunnen I då säga till Farao: »Jag är en son av visa män, en son av forntidens konungar»?…

Jesaja 29:14-16
därför skall jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk, ja, underbara och förunderliga; de visas vishet skall förgås, och de förståndigas förstånd skall bliva förmörkat.…

Jesaja 44:25
Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de vise komma till korta och gör deras klokhet till dårskap,

Romabrevet 1:21,22
Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.…

For.

Job 5:13
han fångar de visa i deras klokskap och låter de illfundiga förhasta sig i sina rådslag:

He.

2 Mosebok 1:10
Välan, låt oss då gå klokt till väga med dem; eljest kunde de ännu mer föröka sig; och om ett krig komme på, kunde de förena sig med våra fiender och begynna krig mot oss och sedan draga bort ur landet.»

2 Mosebok 18:11
Nu vet jag att HERREN är större än alla andra gudar, ty så bevisade han sig, när man handlade övermodigt mot detta folk.»

2 Samuelsbokem 15:31
Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: »HERRE, gör Ahitofels råd till dårskap.»

2 Samuelsbokem 16:23
Den tiden gällde nämligen ett råd som Ahitofel gav lika mycket som om man hade frågat Gud till råds; så mycket gällde vart råd av Ahitofel både för David och för Absalom.

2 Samuelsbokem 17:14,23
Då sade Absalom och alla Israels män: »Arkiten Husais råd är bättre än Ahitofels råd.» HERREN hade nämligen skickat det så, att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att HERREN skulle låta olycka komma över Absalom.…

Ester 7:10
Så hängde de upp Haman på den påle, som han hade låtit sätta upp för Mordokai. Sedan lade sig konungens vrede.

Psaltaren 7:14,15
Se, denne är i födsloarbete med fördärv, han går havande med olycka, men han föder ett intet.…

Psaltaren 9:15,16
Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad.…

Psaltaren 141:10
De ogudaktiga falle i sina egna garn, medan jag går oskadd förbi.

Länkar
1 Korinthierbrevet 3:19 Inter1 Korinthierbrevet 3:19 Flerspråkig1 Corintios 3:19 Spanska1 Corinthiens 3:19 Franska1 Korinther 3:19 Tyska1 Korinthierbrevet 3:19 Kinesiska1 Corinthians 3:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 3
19Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: »Han fångar de visa i deras klokskap»; 20så ock: »Herren känner de visas tankar, han vet att de äro fåfängliga.»…
Korshänvisningar
Job 5:13
han fångar de visa i deras klokskap och låter de illfundiga förhasta sig i sina rådslag:

Ordspråksboken 14:8
Det är den klokes vishet, att han aktar på sin väg, men det är dårars oförnuft, att de öva svek.

Ordspråksboken 21:30
Ingen vishet, intet förstånd, intet råd förmår något mot HERREN.

1 Korinthierbrevet 1:20
Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?

1 Korinthierbrevet 4:6
Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och Apollos; ty jag vill att I skolen i fråga om oss lära eder detta: »Icke utöver vad skrivet är.» Jag vill icke att I skolen stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare.

Efesierbrevet 4:14
Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.

Jakobsbrevet 3:15
Sådan »vishet» kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de »själiska» människorna, ja, de onda andarna.

1 Korinthierbrevet 3:18
Överst på sidan
Överst på sidan