2 Timotheosbrevet 4:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike:

Dansk (1917 / 1931)
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige:

Norsk (1930)
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

King James Bible
I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;

English Revised Version
I charge thee in the sight of God, and of Christ Jesus, who shall judge the quick and the dead, and by his appearing and his kingdom;
Treasury i Bibeln Kunskap

charge.

2 Timotheosbrevet 2:14
Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå.

See on

1 Timotheosbrevet 5:21
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.

1 Timotheosbrevet 6:13
Inför Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, manar jag dig

who.

Psaltaren 50:6
Och himlarna förkunna att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Sela.

Psaltaren 96:13
inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Psaltaren 98:9
inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Matteus 16:27
Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.

Matteus 25:31
Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

*etc:

Johannes 5:22-27
Icke heller dömer Fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen,…

Apostagärningarna 10:42
Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

Apostagärningarna 17:31
Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har låtit honom uppstå från de döda.»

Romabrevet 2:16
Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över vad som är fördolt hos människorna.

Romabrevet 14:9-11
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.…

1 Korinthierbrevet 4:4,5
Ty väl vet jag intet med mig, men därigenom är jag icke rättfärdigad; det är Herren som sitter till doms över mig.…

2 Korinthierbrevet 5:9,10
Därför söka vi ock vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi äro hemma eller borta.…

2 Thessalonikerbr. 1:7-10
men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,…

1 Petrusbrevet 4:5
Men de skola göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.

Uppenbarelseboken 20:11-15
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.…

at.

2 Timotheosbrevet 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Kolosserbrevet 3:4
När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.

1 Thessalonikerbr. 4:15,16
Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.…

1 Timotheosbrevet 6:14
att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit, intill vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse,

Titusbrevet 2:13
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Hebreerbrevet 9:27,28
Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,…

1 Petrusbrevet 1:7
för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

1 Petrusbrevet 5:4
Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

1 Johannesbrevet 2:28
Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

Uppenbarelseboken 1:7
Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

his kingdom.

Lukas 19:12,15
Han sade alltså: »En man av förnämlig släkt tänkte fara bort till ett avlägset land för att utverka åt sig konungslig värdighet; sedan skulle han komma tillbaka.…

Lukas 23:42
Sedan sade han: »Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike.»

2 Petrusbrevet 1:11,17
Så skall inträdet i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike förlänas eder i rikligt mått.…

Länkar
2 Timotheosbrevet 4:1 Inter2 Timotheosbrevet 4:1 Flerspråkig2 Timoteo 4:1 Spanska2 Timothée 4:1 Franska2 Timotheus 4:1 Tyska2 Timotheosbrevet 4:1 Kinesiska2 Timothy 4:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 4
1Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike: 2Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 10:42
Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

2 Thessalonikerbr. 2:8
Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --

1 Timotheosbrevet 5:21
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.

2 Timotheosbrevet 1:10
men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,

2 Timotheosbrevet 2:14
Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå.

2 Timotheosbrevet 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

2 Timotheosbrevet 4:18
Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Petrusbrevet 4:5
Men de skola göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.

2 Timotheosbrevet 3:17
Överst på sidan
Överst på sidan