1 Timotheosbrevet 1:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron.

Dansk (1917 / 1931)
og ikke at agte paa Fabler og Slægtregistre uden Ende, som mere fremme Stridigheden end Guds Husholdning i Tro.

Norsk (1930)
og ikke å gi sig av med eventyr og endeløse ættetavler, som mere fører til stridigheter enn til å tjene som Guds husholdere i troen - så ber jeg dig også nu.

King James Bible
Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.

English Revised Version
neither to give heed to fables and endless genealogies, the which minister questionings, rather than a dispensation of God which is in faith; so do I now.
Treasury i Bibeln Kunskap

to.

1 Timotheosbrevet 4:7
Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan.

1 Timotheosbrevet 6:4,20
då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar…

2 Timotheosbrevet 2:14,16-18
Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå.…

2 Timotheosbrevet 4:4
en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

Titusbrevet 1:14
och icke akta på judiska fabler och vad som påbjudes av människor som vända sig från sanningen.

2 Petrusbrevet 1:16
Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet.

endless.

Titusbrevet 3:9
Men dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så ock trätor och strider om lagen; ty sådant är gagnlöst och fåfängligt.

questions.

1 Timotheosbrevet 6:4,5
då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar…

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

godly.

1 Timotheosbrevet 3:16
Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»

1 Timotheosbrevet 6:3,11
Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord -- vår Herres, Jesu Kristi, ord -- och till den lära som hör gudsfruktan till,…

2 Korinthierbrevet 1:12
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

2 Korinthierbrevet 7:9,10
så gläder jag mig nu i stället, icke därför att I bleven bedrövade, utan därför att eder bedrövelse lände eder till bättring. Det var ju efter Guds sinne som I bleven bedrövade, och I haven alltså icke genom oss lidit någon skada.…

Efesierbrevet 4:12-16
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,…

Titusbrevet 1:1
Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till,

Hebreerbrevet 13:9
Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.

Länkar
1 Timotheosbrevet 1:4 Inter1 Timotheosbrevet 1:4 Flerspråkig1 Timoteo 1:4 Spanska1 Timothée 1:4 Franska1 Timotheus 1:4 Tyska1 Timotheosbrevet 1:4 Kinesiska1 Timothy 1:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 1
3Jag bjuder dig, nu såsom när jag for åstad till Macedonien, att stanna kvar i Efesus och där förmana somliga att icke förkunna främmande läror 4eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron. 5Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro.…
Korshänvisningar
Efesierbrevet 3:2
I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning,

1 Timotheosbrevet 4:7
Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan.

1 Timotheosbrevet 6:4
då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar

2 Timotheosbrevet 2:23
Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att de föda av sig strider.

2 Timotheosbrevet 4:4
en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

Titusbrevet 1:14
och icke akta på judiska fabler och vad som påbjudes av människor som vända sig från sanningen.

Titusbrevet 3:9
Men dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så ock trätor och strider om lagen; ty sådant är gagnlöst och fåfängligt.

2 Petrusbrevet 1:16
Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet.

1 Timotheosbrevet 1:3
Överst på sidan
Överst på sidan