Efesierbrevet 3:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning,

Dansk (1917 / 1931)
om I da have hørt om Husholdningen med den Guds Naade, som blev given mig til eder,

Norsk (1930)
om I ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er mig gitt for eder,

King James Bible
If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:

English Revised Version
if so be that ye have heard of the dispensation of that grace of God which was given me to you-ward;
Treasury i Bibeln Kunskap

ye.

Efesierbrevet 4:21
om I eljest så haven hört om honom och så blivit lärda i honom, som sanning är i Jesus:

Galaterbrevet 1:13
I haven ju hört huru det var med mig, medan jag ännu vandrade i judiskt väsende: att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den,

Kolosserbrevet 1:4,6
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;…

2 Timotheosbrevet 1:11
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

the dispensation.

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

Efesierbrevet 4:7
Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva.

Apostagärningarna 9:15
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

Apostagärningarna 13:2,46
När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige Ande: »Avskiljen åt mig Barnabas och Saulus för det verk som jag har kallat dem till.»…

Apostagärningarna 22:21
Då sade han till mig: Gå; jag vill sända dig åstad långt bort till hedningarna.'»

Apostagärningarna 26:17,18
Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig,…

Romabrevet 1:5
genom vilken vi hava fått nåd och apostlaämbete för att, hans namn till ära, upprätta trons lydnad bland alla hednafolk,

Romabrevet 11:13
Men till eder, I som ären av hednisk börd, säger jag: Eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt --

Romabrevet 12:3
Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Romabrevet 15:15,16
Dock har jag, på ett delvis något dristigt sätt, skrivit till eder med ytterligare påminnelser, detta i kraft av den nåd som har blivit mig given av Gud:…

1 Korinthierbrevet 4:1
Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss.

1 Korinthierbrevet 9:17-22
Gör jag det av egen drift, så har jag rätt till lön; men då jag nu icke gör det av egen drift, så är den syssla som jag är betrodd med allenast en livegen förvaltares. --…

Galaterbrevet 1:15,16
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,…

Galaterbrevet 2:8,9
ty densamme som hade stått Petrus bi vid hans apostlaverksamhet bland de omskurna, han hade ock stått mig bi bland hedningarna --…

Kolosserbrevet 1:25-27
Ty dennas tjänare har jag blivit, i enlighet med det uppdrag av Gud, som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt skall för eder förkunna Guds ord,…

1 Timotheosbrevet 1:11
detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.

1 Timotheosbrevet 2:7
Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.

2 Timotheosbrevet 1:11
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

Länkar
Efesierbrevet 3:2 InterEfesierbrevet 3:2 FlerspråkigEfesios 3:2 SpanskaÉphésiens 3:2 FranskaEpheser 3:2 TyskaEfesierbrevet 3:2 KinesiskaEphesians 3:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 3
1Fördenskull böjer jag mina knän, jag Paulus, som till gagn för eder, I hedningar, är Kristi Jesu fånge. 2I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning, 3huru genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 9:17
Gör jag det av egen drift, så har jag rätt till lön; men då jag nu icke gör det av egen drift, så är den syssla som jag är betrodd med allenast en livegen förvaltares. --

Efesierbrevet 1:10
om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

Efesierbrevet 3:7
vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft.

Efesierbrevet 3:9
och att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare.

Efesierbrevet 4:7
Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva.

Kolosserbrevet 1:25
Ty dennas tjänare har jag blivit, i enlighet med det uppdrag av Gud, som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt skall för eder förkunna Guds ord,

1 Timotheosbrevet 1:4
eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron.

Efesierbrevet 3:1
Överst på sidan
Överst på sidan