Apostagärningarna 13:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige Ande: »Avskiljen åt mig Barnabas och Saulus för det verk som jag har kallat dem till.»

Dansk (1917 / 1931)
Medens de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde den Helligaand: »Udtager mig Barnabas og Saulus til den Gerning, hvortil jeg har kaldet dem.«

Norsk (1930)
Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den Hellige Ånd: Ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til!

King James Bible
As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.

English Revised Version
And as they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.
Treasury i Bibeln Kunskap

they.

Apostagärningarna 6:4
Vi skola då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.»

5 Mosebok 10:8
På den tiden avskilde HERREN Levi stam till att bära HERRENS förbundsark, till att stå inför HERRENS ansikte och göra tjänst inför honom, och till att välsigna i hans namn, såsom den har att göra ännu i dag.

1 Samuelsboken 2:11
Och Elkana gick hem igen till Rama; gossen däremot gjorde tjänst inför HERREN under prästen Eli.

1 Krönikeboken 16:4,37
Och han förordnade vissa leviter till att göra tjänst inför HERRENS ark, för att de skulle prisa, tacka och lova HERREN, Israels Gud:…

*etc:

Romabrevet 15:16
att jag nämligen skall förrätta Kristi Jesu tjänst bland hedningarna och vara en prästerlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna bliva ett honom välbehagligt offer, helgat i den helige Ande.

Kolosserbrevet 4:17
Sägen ock detta till Arkippus: »Hav akt på det ämbete, som du har undfått i Herren, så att du fullgör, vad därtill hör.»

2 Timotheosbrevet 1:11
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

2 Timotheosbrevet 4:5,11
Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.…

fasted.

Apostagärningarna 13:3
Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem begiva sig åstad.

Apostagärningarna 10:30
Då svarade Kornelius: »Det är nu fjärde dagen sedan jag, just vid denna timme, förrättade i mitt hus den bön som man beder vid nionde timmen. Då fick jag se en man i skinande klädnad stå framför mig,

Daniel 9:3
Då vände jag mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan, och fastade därvid i säck och aska.

Matteus 6:16
Och när I fasten, skolen I icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna, vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

Matteus 9:14,15
Därefter kommo Johannes' lärjungar till honom och sade: »Varför fasta icke dina lärjungar då vi och fariséerna ofta fasta?»…

Lukas 2:37
och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Och hon lämnade aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud med fastor och böner, natt och dag.

1 Korinthierbrevet 7:5
Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt.

2 Korinthierbrevet 6:5
under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,

2 Korinthierbrevet 11:27
allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och nakenhet.

the Holy.

Apostagärningarna 10:19
Men under det Petrus alltjämt begrundade synen, sade Anden till honom: »Här äro ett par män som fråga efter dig.

Apostagärningarna 16:6,7
Sedan togo de vägen genom Frygien och det galatiska landet; de förhindrades nämligen av den helige Ande att förkunna ordet i provinsen Asien.…

1 Korinthierbrevet 12:11
Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva.

Separate.

Apostagärningarna 22:21
Då sade han till mig: Gå; jag vill sända dig åstad långt bort till hedningarna.'»

4 Mosebok 8:11-14
Och Aron skall vifta leviterna inför HERRENS ansikte såsom ett viftoffer från Israels barn, och de skola sedan hava till åliggande att förrätta HERRENS tjänst.…

Romabrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium,

Romabrevet 10:15
Och huru skulle predikare kunna komma, om de icke bleve sända? Så är och skrivet: »Huru ljuvliga äro icke fotstegen av de män som frambära gott budskap!»

Galaterbrevet 1:15
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,

Galaterbrevet 2:8,9
ty densamme som hade stått Petrus bi vid hans apostlaverksamhet bland de omskurna, han hade ock stått mig bi bland hedningarna --…

2 Timotheosbrevet 2:2
Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

the work.

Apostagärningarna 9:15
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

Apostagärningarna 14:26
Därifrån avseglade de till Antiokia, samma ort varifrån de hade blivit utsända, sedan man hade anbefallt dem åt Guds nåd, för det verk som de nu hade fullbordat.

Matteus 9:38
Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.»

Lukas 10:1
Därefter utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände ut dem framför sig, två och två, till var stad och ort dit han själv tänkte komma

Efesierbrevet 3:7
vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft.

1 Timotheosbrevet 2:7
Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.

2 Timotheosbrevet 1:11
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

Hebreerbrevet 5:4
Och ingen tager sig själv denna värdighet, utan han måste, såsom Aron, kallas därtill av Gud.

Länkar
Apostagärningarna 13:2 InterApostagärningarna 13:2 FlerspråkigHechos 13:2 SpanskaActes 13:2 FranskaApostelgeschichte 13:2 TyskaApostagärningarna 13:2 KinesiskaActs 13:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 13
1I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes' fosterbroder, och Saulus. 2När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige Ande: »Avskiljen åt mig Barnabas och Saulus för det verk som jag har kallat dem till.» 3Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem begiva sig åstad.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 4:36
Josef, som av apostlarna ock kallades Barnabas (det betyder förmanaren), en levit som var bördig från Cypern,

Apostagärningarna 8:29
Då sade Anden till Filippus: »Gå fram och närma dig till denna vagn.»

Apostagärningarna 9:15
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

Apostagärningarna 13:4
Dessa, som så hade blivit utsända av den helige Ande, foro nu ned till Seleucia och seglade därifrån till Cypern.

Romabrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium,

Apostagärningarna 13:1
Överst på sidan
Överst på sidan