2 Korinthierbrevet 11:27
Parallella Vers
Svenska (1917)
allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och nakenhet.

Dansk (1917 / 1931)
i Møje og Anstrengelse, ofte i Nattevaagen, i Hunger og Tørst, ofte i Faste, i Kulde og Nøgenhed;

Norsk (1930)
i strev og møie, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.

King James Bible
In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.

English Revised Version
in labour and travail, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
Treasury i Bibeln Kunskap

weariness.

2 Korinthierbrevet 11:23
Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.

2 Korinthierbrevet 6:5
under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,

Apostagärningarna 20:5-11,34,35
Men dessa foro i förväg och inväntade oss i Troas.…

1 Thessalonikerbr. 2:9
I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

2 Thessalonikerbr. 3:8
ej heller åto vi någons bröd för intet; tvärtom åto vi vårt bröd under arbete och möda, och vi strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

in watchings.

Apostagärningarna 20:31
Vaken därför, och kommen ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av eder.

in hunger.

Jeremia 38:9
»Min herre konung, dessa män hava handlat illa i allt vad de hava gjort mot profeten Jeremia; ty de hava kastat honom i brunnen, där han strax måste dö av hunger, då nu intet bröd finnes i staden.

1 Korinthierbrevet 4:11,12
Ännu i denna stund lida vi både hunger och törst, vi måste gå nakna, vi få uppbära hugg och slag, vi hava intet stadigt hemvist,…

Filipperbrevet 4:12
Jag vet att finna mig i ringhet, jag vet ock att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen: jag kan vara mätt, och jag kan vara hungrig; jag kan hava överflöd, och jag kan lida brist.

fastings.

2 Korinthierbrevet 6:5
under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,

Apostagärningarna 13:2,3
När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige Ande: »Avskiljen åt mig Barnabas och Saulus för det verk som jag har kallat dem till.»…

Apostagärningarna 14:23
Därefter utvalde de åt dem »äldste» för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren, som de nu trodde på.

1 Korinthierbrevet 7:5
Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt.

nakedness.

Romabrevet 8:35,36
Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?…

Hebreerbrevet 11:37
de blevo stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De gingo omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda, misshandlade, plågade,

Jakobsbrevet 2:15,16
Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen…

Länkar
2 Korinthierbrevet 11:27 Inter2 Korinthierbrevet 11:27 Flerspråkig2 Corintios 11:27 Spanska2 Corinthiens 11:27 Franska2 Korinther 11:27 Tyska2 Korinthierbrevet 11:27 Kinesiska2 Corinthians 11:27 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 11
26Jag har ofta måst vara ute på resor; jag har utstått faror på floder, faror bland rövare, faror genom landsmän, faror genom hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på havet, faror bland falska bröder -- 27allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och nakenhet. 28Och till allt annat kommer det, att jag var dag är överlupen, då jag måste hava omsorg om alla församlingarna.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 4:11
Ännu i denna stund lida vi både hunger och törst, vi måste gå nakna, vi få uppbära hugg och slag, vi hava intet stadigt hemvist,

2 Korinthierbrevet 6:5
under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,

Filipperbrevet 4:12
Jag vet att finna mig i ringhet, jag vet ock att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen: jag kan vara mätt, och jag kan vara hungrig; jag kan hava överflöd, och jag kan lida brist.

1 Thessalonikerbr. 2:9
I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

2 Thessalonikerbr. 3:8
ej heller åto vi någons bröd för intet; tvärtom åto vi vårt bröd under arbete och möda, och vi strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

2 Korinthierbrevet 11:26
Överst på sidan
Överst på sidan