1 Korinthierbrevet 9:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Gör jag det av egen drift, så har jag rätt till lön; men då jag nu icke gör det av egen drift, så är den syssla som jag är betrodd med allenast en livegen förvaltares. --

Dansk (1917 / 1931)
Gør jeg nemlig dette af fri Villie, saa faar jeg Løn; men har jeg imod min Villie faaet en Husholdning betroet,

Norsk (1930)
For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd.

King James Bible
For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me.

English Revised Version
For if I do this of mine own will, I have a reward: but if not of mine own will, I have a stewardship intrusted to me.
Treasury i Bibeln Kunskap

if I.

1 Krönikeboken 28:9
Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du övergiver honom, då förkastar han dig evinnerligen.

1 Krönikeboken 29:5,9,14
till att göra av guld vad som skall vara av guld, och till att göra av silver vad som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utföres av konstnärer. Vill då någon annan nu i dag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt HERREN?»…

Nehemja 11:2
Och folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem.

Jesaja 6:8
Och jag hörde Herren tala, och han sade: »Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?» Och jag sade: »Se, här är jag, sänd mig.»

2 Korinthierbrevet 8:12
Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den välbehaglig med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har.

Filemonbrevet 1:14
Men utan ditt samtycke ville jag intet göra, ty det goda du gjorde skulle ju icke ske såsom av tvång, utan göras av fri vilja.

1 Petrusbrevet 5:2-4
Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta.…

have.

1 Korinthierbrevet 3:8,14
Den som planterar och den som vattnar -- den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete.…

Matteus 10:41
Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.

against.

2 Mosebok 4:13,14
Men han sade: »Ack Herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill.»…

Jeremia 20:9
Men när jag sade: »Jag vill icke tänka på honom eller vidare tala i hans namn», då blev det i mitt hjärta såsom brunne där en eld, instängd i mitt innersta; jag mödade mig med att uthärda den, men jag kunde det icke.

Hesekiel 3:14
Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig bort, och jag färdades åstad, bedrövad och upprörd i min ande, och HERRENS hand var stark över mig.

Jona 1:3
Men Jona stod upp och ville fly till Tarsis, undan HERRENS ansikte. Och han for ned till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Och sedan han hade erlagt betalning för resan, steg han ombord därpå för att fara med till Tarsis, undan HERRENS ansikte.

Jona 4:1-3
Men detta förtröt Jona högeligen, och hans vrede upptändes.…

Malaki 1:10
Ack att bland eder funnes någon som ville stänga tempeldörrarna, så att I icke längre förgäves upptänden eder eld på mitt altare! Jag har icke behag till eder, säger HERREN Sebaot, och till offergåvor av eder hand har jag icke lust.

dispensation.

1 Korinthierbrevet 9:16
Ty om jag förkunnar evangelium, så är detta ingen berömmelse för mig. Jag måste ju så göra; och ve mig, om jag icke förkunnade evangelium!

1 Korinthierbrevet 4:1
Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss.

Matteus 24:25
Jag har nu sagt eder det förut.

Lukas 12:42
Herren svarade: »Finnes någon trogen och förståndig förvaltare, som av sin herre kan sättas över hans husfolk, för att i rätt tid giva dem deras bestämda kost --

Galaterbrevet 2:7
Tvärtom; de sågo att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, likasom Petrus hade fått de omskurna på sin del --

Efesierbrevet 3:2-8
I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning,…

Filipperbrevet 1:17
De förra åter förkunna Kristus av genstridighet, icke med rent sinne, i tanke att de skola tillskynda mig ytterligare bedrövelse i mina bojor.

Kolosserbrevet 1:25
Ty dennas tjänare har jag blivit, i enlighet med det uppdrag av Gud, som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt skall för eder förkunna Guds ord,

1 Thessalonikerbr. 2:4
utan därför att vi av Gud hava prövats värdiga att få evangelium oss betrott, tala vi i enlighet därmed, icke för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan.

1 Timotheosbrevet 1:11-13
detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.…

Länkar
1 Korinthierbrevet 9:17 Inter1 Korinthierbrevet 9:17 Flerspråkig1 Corintios 9:17 Spanska1 Corinthiens 9:17 Franska1 Korinther 9:17 Tyska1 Korinthierbrevet 9:17 Kinesiska1 Corinthians 9:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 9
16Ty om jag förkunnar evangelium, så är detta ingen berömmelse för mig. Jag måste ju så göra; och ve mig, om jag icke förkunnade evangelium! 17Gör jag det av egen drift, så har jag rätt till lön; men då jag nu icke gör det av egen drift, så är den syssla som jag är betrodd med allenast en livegen förvaltares. -- 18Vilken är alltså min lön? Jo, just den, att när jag förkunnar evangelium, så gör jag detta utan kostnad för någon, i det att jag avstår från att göra bruk av den rättighet jag har såsom förkunnare av evangelium.
Korshänvisningar
Johannes 4:36
Redan nu får den som skördar uppbära sin lön och samla in frukt till evigt liv; så kunna den som sår och den som skördar tillsammans glädja sig.

1 Korinthierbrevet 3:8
Den som planterar och den som vattnar -- den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete.

1 Korinthierbrevet 3:14
Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, bliver beståndande, så skall han undfå lön;

1 Korinthierbrevet 4:1
Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss.

1 Korinthierbrevet 9:18
Vilken är alltså min lön? Jo, just den, att när jag förkunnar evangelium, så gör jag detta utan kostnad för någon, i det att jag avstår från att göra bruk av den rättighet jag har såsom förkunnare av evangelium.

Galaterbrevet 2:7
Tvärtom; de sågo att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, likasom Petrus hade fått de omskurna på sin del --

Efesierbrevet 3:2
I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning,

Filipperbrevet 1:16
Dessa senare göra det av kärlek, eftersom de veta att jag är satt till att försvara evangelium.

Kolosserbrevet 1:25
Ty dennas tjänare har jag blivit, i enlighet med det uppdrag av Gud, som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt skall för eder förkunna Guds ord,

1 Korinthierbrevet 9:16
Överst på sidan
Överst på sidan