Efesierbrevet 3
Svenska (1917)
1Fördenskull böjer jag mina knän, jag Paulus, som till gagn för eder, I hedningar, är Kristi Jesu fånge. 2I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning, 3huru genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit. 4Och när I läsen detta, kunnen I därav förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet, 5som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för människors barn, såsom den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter. 6Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet -- detta genom evangelium, 7vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft. 8Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom, 9och att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare. 10Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. 11Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. 12Och i honom kunna vi med tillförsikt frimodigt träda fram, genom tron på honom. 13Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.

14Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern -- 15honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn -- 16och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa, 17och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken, 18så att I, tillika med alla de heliga, till fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är 19och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

20Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss, 21honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Ephesians 2
Top of Page
Top of Page