1 Petrusbrevet 4:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

Dansk (1917 / 1931)
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

Norsk (1930)
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

King James Bible
But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.

English Revised Version
But the end of all things is at hand: be ye therefore of sound mind, and be sober unto prayer:
Treasury i Bibeln Kunskap

the end.

Predikaren 7:2
Bättre än att gå i gästabudshus är det att gå i sorgehus; ty där är änden för alla människor, och den efterlevande må lägga det på hjärtat.

Jeremia 5:31
Profeterna profetera lögn, och prästerna styra efter deras råd; och mitt folk vill så hava det. Men vad skolen I göra, när änden på detta kommer?

Hesekiel 7:2,3,6
Du människobarn, så säger Herren, HERREN till Israels land: Änden! Ja, änden kommer över landets fyra hörn.…

Matteus 24:13,14
Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.…

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

1 Korinthierbrevet 7:29
Men det säger jag, mina bröder: Tiden är kort; därför må härefter de som hava hustrur vara såsom hade de inga,

1 Korinthierbrevet 15:24
Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt.

Filipperbrevet 4:5
Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

Hebreerbrevet 10:25
låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas.

Jakobsbrevet 5:8,9
Ja, biden ock I tåligt, och styrken edra hjärtan; ty Herrens tillkommelse är nära.…

2 Petrusbrevet 3:9-11
Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.…

1 Johannesbrevet 2:18,19
Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.…

ye.

1 Petrusbrevet 1:13
Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

1 Petrusbrevet 5:8
Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

1 Thessalonikerbr. 5:6-8
låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.…

Titusbrevet 2:12
den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

and.

1 Petrusbrevet 3:7
Sammalunda skolen I ock, I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; och eftersom de äro edra medarvingar till livets nåd, skolen I bevisa dem all ära, på det att edra böner icke må bliva förhindrade.

Matteus 24:42
Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.

Matteus 25:13
Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

Matteus 26:38-41
Då sade han till dem: »Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stannen kvar här och vaken med mig.»…

Markus 13:33-37
Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.…

Markus 14:37,38
Sedan kom han tillbaka och fann dem sovande. Då sade han till Petrus: »Simon, sover du? Förmådde du då icke vaka en kort stund?…

Lukas 21:34,36
Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;…

Lukas 22:46
Då sade han till dem: »Varför soven I? Stån upp, och bedjen att I icke mån komma i frestelse.»

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Kolosserbrevet 4:2
Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

2 Timotheosbrevet 4:5
Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.

Uppenbarelseboken 16:15
(»Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han icke måste gå naken, och man får se hans skam.»)

Länkar
1 Petrusbrevet 4:7 Inter1 Petrusbrevet 4:7 Flerspråkig1 Pedro 4:7 Spanska1 Pierre 4:7 Franska1 Petrus 4:7 Tyska1 Petrusbrevet 4:7 Kinesiska1 Peter 4:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 4
6Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda, det skedde, för att dessa, om de än till köttet blevo dömda, såsom alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva, så som Gud lever 7Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja. 8Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty »kärleken överskyler en myckenhet av synder».…
Korshänvisningar
1 Mosebok 6:13
Då sade Gud till Noa: »Jag har beslutit att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som de öva; se, jag vill fördärva dem tillika med jorden.

Romabrevet 13:11
Akten på allt detta, så mycket mer som I veten vad tiden lider, att stunden nu är inne för eder att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare, än då vi kommo till tro.

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

Hebreerbrevet 9:26
Han hade annars måst lida många gånger allt ifrån världens begynnelse. I stället har han uppenbarats en enda gång, nu vid tidernas ände, för att genom offret av sig själv utplåna synden.

Jakobsbrevet 5:8
Ja, biden ock I tåligt, och styrken edra hjärtan; ty Herrens tillkommelse är nära.

1 Petrusbrevet 1:13
Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

1 Johannesbrevet 2:18
Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.

1 Petrusbrevet 4:6
Överst på sidan
Överst på sidan