1 Korinthierbrevet 7:29
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men det säger jag, mina bröder: Tiden är kort; därför må härefter de som hava hustrur vara såsom hade de inga,

Dansk (1917 / 1931)
Men dette siger jeg eder, Brødre! at Tiden er kort, for at herefter baade de, der have Hustruer, skulle være, som om de ingen have,

Norsk (1930)
Men dette sier jeg, brødre: Tiden er kort, så at herefter de som har hustruer, skal være som de som ingen har,

King James Bible
But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none;

English Revised Version
But this I say, brethren, the time is shortened, that henceforth both those that have wives may be as though they had none;
Treasury i Bibeln Kunskap

the time.

Job 14:1,2
Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro;…

Psaltaren 39:4-7
HERRE, lär mig betänka att jag måste få en ände, och vad som är mina dagars mått, så att jag förstår huru förgänglig jag är.…

Psaltaren 90:5-10
Du sköljer dem bort; de äro såsom en sömn. Om morgonen likna de gräset som frodas;…

Psaltaren 103:15,16
En människas dagar äro såsom gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken.…

Predikaren 6:12
Ty vem vet vad gott som skall hända en människa i livet, under de fåfängliga livsdagar som hon får framleva, lik en skugga? Och vem kan säga en människa vad som efter henne skall ske under solen?

Predikaren 9:10
Allt vad du förmår uträtta med din kraft må du söka uträtta; ty i dödsriket, dit du går, kan man icke verka eller tänka, där finnes ingen insikt eller vishet.

Romabrevet 13:11,12
Akten på allt detta, så mycket mer som I veten vad tiden lider, att stunden nu är inne för eder att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare, än då vi kommo till tro.…

Hebreerbrevet 13:13,14
Låtom oss alltså gå ut till honom »utanför lägret» och bära hans smälek.…

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

2 Petrusbrevet 3:8,9
Men ett vare icke fördolt för eder, mina älskade, detta, att »en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år såsom en dag».…

1 Johannesbrevet 2:17
Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen.

that both.

Predikaren 12:7,8,13,14
och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.…

Jesaja 24:1,2
Se, HERREN ödelägger jorden och föröder den; han omvälver, vad därpå är, och förströr dess inbyggare.…

Jesaja 40:6-8
Hör, någon talar: »Predika!», och en annan svarar: »Vad skall jag predika?» »Allt kött är gräs och all dess härlighet såsom ett blomster på marken.…

Jakobsbrevet 4:13-16
Hören nu, I som sägen: »I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning» --…

1 Petrusbrevet 1:24
Ty »allt kött är såsom gräs och all dess härlighet såsom gräsets blomster; gräset torkar bort, och blomstret faller av,

Länkar
1 Korinthierbrevet 7:29 Inter1 Korinthierbrevet 7:29 Flerspråkig1 Corintios 7:29 Spanska1 Corinthiens 7:29 Franska1 Korinther 7:29 Tyska1 Korinthierbrevet 7:29 Kinesiska1 Corinthians 7:29 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 7
28Om du likväl skulle gifta dig, så syndar du icke därmed; ej heller syndar en jungfru, om hon gifter sig. Dock komma de som så göra att draga över sig lekamliga vedermödor; och jag skulle gärna vilja skona eder. 29Men det säger jag, mina bröder: Tiden är kort; därför må härefter de som hava hustrur vara såsom hade de inga, 30och de som gråta såsom gräte de icke, och de som glädja sig såsom gladde de sig icke, och de som köpa något såsom finge de icke behålla det,…
Korshänvisningar
Hesekiel 7:12
Stunden kommer, dagen nalkas; köparen må icke glädja sig, och säljaren må icke sörja, ty vredesglöd kommer över hela hopen därinne.

Romabrevet 13:11
Akten på allt detta, så mycket mer som I veten vad tiden lider, att stunden nu är inne för eder att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare, än då vi kommo till tro.

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

1 Korinthierbrevet 7:28
Om du likväl skulle gifta dig, så syndar du icke därmed; ej heller syndar en jungfru, om hon gifter sig. Dock komma de som så göra att draga över sig lekamliga vedermödor; och jag skulle gärna vilja skona eder.

1 Korinthierbrevet 7:30
och de som gråta såsom gräte de icke, och de som glädja sig såsom gladde de sig icke, och de som köpa något såsom finge de icke behålla det,

1 Korinthierbrevet 7:31
och de som bruka denna världen såsom gjorde de icke något bruk av den. Ty den nuvarande världsordningen går mot sitt slut;

1 Korinthierbrevet 7:28
Överst på sidan
Överst på sidan