Hebreerbrevet 10:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar;

Dansk (1917 / 1931)
og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger

Norsk (1930)
og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,

King James Bible
And let us consider one another to provoke unto love and to good works:

English Revised Version
and let us consider one another to provoke unto love and good works;
Treasury i Bibeln Kunskap

consider.

Hebreerbrevet 13:3
Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp.

Psaltaren 41:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag.

Ordspråksboken 29:7
Den rättfärdige vårdar sig om de armas sak, men den ogudaktige förstår intet.

Apostagärningarna 11:29
Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen.

Romabrevet 12:15
Glädjens med dem som äro glada, gråten med dem som gråta.

Romabrevet 15:1,2
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.…

1 Korinthierbrevet 8:12,13
Om I på sådant sätt synden mot bröderna och såren deras svaga samveten, då synden I mot Kristus själv.…

1 Korinthierbrevet 9:22
För de svaga har jag blivit svag, för att kunna vinna de svaga; för alla har jag blivit allt, för att jag i alla händelser skall frälsa några.

1 Korinthierbrevet 10:33
varen såsom jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta, utan de mångas, för att de skola bliva frälsta.

Galaterbrevet 6:1
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

Kolosserbrevet 3:16
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

1 Thessalonikerbr. 5:11
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

2 Thessalonikerbr. 3:9
Icke som om vi ej hade haft rätt därtill, men vi ville låta eder i oss få ett föredöme, för att I skullen efterfölja oss.

to provoke.

Romabrevet 11:4
Och vad får han då för svar av Gud? »Jag har låtit bliva kvar åt mig sju tusen män, som icke hava böjt knä för Baal.»

2 Korinthierbrevet 8:8
Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta.

2 Korinthierbrevet 9:2
jag känner ju eder goda vilja, och av den plägar jag, i fråga om eder, berömma mig inför macedonierna, i det jag omtalar att Akaja ända sedan förra året har varit redo, och att det är just edert nit som har eggat så många andra.

love.

Hebreerbrevet 6:10,11
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.…

Hebreerbrevet 13:1
Förbliven fasta i broderlig kärlek.

Galaterbrevet 5:6,13,22
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.…

Filipperbrevet 1:9-11
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,…

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

1 Thessalonikerbr. 3:12,13
Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder,…

1 Timotheosbrevet 6:18
bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig.

Titusbrevet 2:4
Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn,

Titusbrevet 3:8
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

1 Johannesbrevet 3:18
Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.

Länkar
Hebreerbrevet 10:24 InterHebreerbrevet 10:24 FlerspråkigHebreos 10:24 SpanskaHébreux 10:24 FranskaHebraeer 10:24 TyskaHebreerbrevet 10:24 KinesiskaHebrews 10:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 10
23Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har givit oss löftet, han är trofast. 24Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar; 25låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas.…
Korshänvisningar
Titusbrevet 3:8
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

Hebreerbrevet 3:13
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

Hebreerbrevet 13:1
Förbliven fasta i broderlig kärlek.

Hebreerbrevet 10:23
Överst på sidan
Överst på sidan