Uppenbarelseboken 3:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.

Dansk (1917 / 1931)
Kom derfor i Hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altsaa ikke vaager, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig.

Norsk (1930)
Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend dig! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvad stund jeg kommer over dig.

King James Bible
Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

English Revised Version
Remember therefore how thou hast received and didst hear; and keep it, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

Remember.

Uppenbarelseboken 2:5
Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.

Hesekiel 16:61-63
Då skall du tänka tillbaka på dina vägar och skämmas, när du får taga till dig dina systrar, de större jämte de mindre; ty jag skall giva dem åt dig till döttrar, dock icke för din trohet i förbundet.…

Hesekiel 20:43
Och där skolen I tänka tillbaka på edra vägar och på alla de gärningar som I orenaden eder med; och I skolen känna leda vid eder själva för allt det onda som I haven gjort.

Hesekiel 36:31
Då skolen I tänka på edra onda vägar och på edra gärningar, som icke voro goda; och I skolen känna leda vid eder själva för edra missgärningars och styggelsers skull.

Hebreerbrevet 2:1
Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade.

2 Petrusbrevet 1:13
Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka eder.

2 Petrusbrevet 3:1
Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till eder, mina älskade; och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka edert rena sinne,

and hold.

Uppenbarelseboken 3:11
Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona.

See on ch.

Uppenbarelseboken 2:25
hållen allenast fast vid det som I haven, till dess jag kommer.

1 Timotheosbrevet 6:20
O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott; och vänd dig bort ifrån de oandliga, tomma ord och gensägelser som komma från den falskeligen så kallade »kunskapen»,

2 Timotheosbrevet 1:13
Såsom förebild i fråga om sunda ord må du, i tron och kärleken i Kristus Jesus, hava de ord som du har hört av mig.

repent.

Uppenbarelseboken 3:19
'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.

See on ch.

Uppenbarelseboken 2:5,21,22
Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.…

I will.

Uppenbarelseboken 16:15
(»Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han icke måste gå naken, och man får se hans skam.»)

Matteus 24:42,43
Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.…

Lukas 12:39,40
Men det förstån I väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstadde han icke att någon bröt sig in i hans hus.…

1 Thessalonikerbr. 5:2,4,5,6
Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.…

2 Petrusbrevet 3:10
Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp.

know.

Matteus 25:13
Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

Markus 13:33,36
Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.…

Länkar
Uppenbarelseboken 3:3 InterUppenbarelseboken 3:3 FlerspråkigApocalipsis 3:3 SpanskaApocalypse 3:3 FranskaOffenbarung 3:3 TyskaUppenbarelseboken 3:3 KinesiskaRevelation 3:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Uppenbarelseboken 3
2Vakna upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud. 3Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig. 4Dock kunna hos dig i Sardes nämnas några få som icke hava fläckat sina kläder; och dessa skola vandra med mig i vita kläder, ty de äro värdiga därtill.…
Korshänvisningar
Matteus 24:43
Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus.

Lukas 12:39
Men det förstån I väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstadde han icke att någon bröt sig in i hans hus.

1 Thessalonikerbr. 5:2
Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.

1 Thessalonikerbr. 5:4
Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;

2 Petrusbrevet 3:10
Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp.

Uppenbarelseboken 2:5
Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.

Uppenbarelseboken 3:2
Vakna upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud.

Uppenbarelseboken 16:15
(»Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han icke måste gå naken, och man får se hans skam.»)

Uppenbarelseboken 22:7
Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de profetians ord som stå i denna bok.»

Uppenbarelseboken 3:2
Överst på sidan
Överst på sidan