Klagovisorna 3:26
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN.

Dansk (1917 / 1931)
det er godt at haabe i Stilhed paa HERRENS Frelse,

Norsk (1930)
Det er godt at en bier i stillhet efter Herrens frelse.

King James Bible
It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD.

English Revised Version
It is good that a man should hope and quietly wait for the salvation of the LORD.
Treasury i Bibeln Kunskap

good

Psaltaren 52:9
Jag skall evinnerligen tacka dig för att du har gjort det; och inför dina fromma skall jag förbida ditt namn, ty det är gott.

Psaltaren 54:6
Då skall jag offra åt dig med villigt hjärta; jag skall prisa ditt namn, o HERRE, ty det är gott.

Psaltaren 73:28
Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud; jag söker min tillflykt hos Herren, HERREN, för att kunna förtälja alla dina gärningar.

Psaltaren 92:1
En psalm, en sång för sabbatsdagen. (2) Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

Galaterbrevet 4:18
Och det är nu gott att I bliven omfattade med ivrig omsorg, i en god sak, alltid, och icke allenast när jag är tillstädes hos eder,

hope

Hebreerbrevet 3:14
Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill änden hålla fast vår första tillförsikt.

Hebreerbrevet 10:35
Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.

1 Petrusbrevet 1:13
Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

quietly

1 Mosebok 49:18
HERRE, jag bidar efter din frälsning!

2 Mosebok 14:13
Då svarade Mose folket: »Frukten icke; stån fasta, så skolen I se vilken frälsning HERREN i dag skall bereda eder; ty aldrig någonsin skolen I mer få se egyptierna så, som I sen dem i dag.

2 Krönikeboken 20:17
Men därvid bliver det icke eder sak att strida. I skolen allenast träda fram och stå stilla och se på, huru HERREN frälsar eder, I av Juda och Jerusalem. Frukten icke och varen icke förfärade. Dragen i morgon ut mot dem, och HERREN skall vara med eder.»

Psaltaren 37:7,34
Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.…

Psaltaren 119:166,174
Jag väntar efter din frälsning, HERRE, och jag gör efter dina bud.…

Psaltaren 130:5
Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

Jesaja 30:7,15
Ty Egyptens bistånd är fåfänglighet och tomhet; därför kallar jag det landet »Rahab, som ingenting uträttar».…

Länkar
Klagovisorna 3:26 InterKlagovisorna 3:26 FlerspråkigLamentaciones 3:26 SpanskaLamentations 3:26 FranskaKlagelieder 3:26 TyskaKlagovisorna 3:26 KinesiskaLamentations 3:26 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Klagovisorna 3
25HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom. 26Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN. 27Det är gott för en man att han får bära ett ok i sin ungdom.…
Korshänvisningar
Psaltaren 37:7
Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

Jesaja 7:4
och säg till honom: Tag dig till vara och håll dig stilla; frukta icke och var icke försagd i ditt hjärta för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med araméerna och för Remaljas son, i deras förgrymmelse.

Jeremia 14:22
Finnas väl bland hedningarnas fåfängliga avgudar sådana som kunna giva regn? Eller kan himmelen av sig själv låta regnskurar falla? Är det icke dig, HERRE, vår Gud, som vi måste förbida? Det är ju du som har gjort allt detta.

Klagovisorna 3:27
Det är gott för en man att han får bära ett ok i sin ungdom.

Klagovisorna 3:25
Överst på sidan
Överst på sidan