1 Johannesbrevet 2:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.

Dansk (1917 / 1931)
Hvad I have hørt fra Begyndelsen, det blive i eder! Dersom det, som I have hørt fra Begyndelsen, bliver i eder, skulle ogsaa I blive i Sønnen og i Faderen.

Norsk (1930)
La det bli i eder som I hørte fra begynnelsen! Dersom det I hørte fra begynnelsen, blir i eder, skal og I bli i Sønnen og i Faderen.

King James Bible
Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

English Revised Version
As for you, let that abide in you which ye heard from the beginning. If that which ye heard from the beginning abide in you, ye also shall abide in the Son, and in the Father.
Treasury i Bibeln Kunskap

abide.

Psaltaren 119:11
Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.

Ordspråksboken 23:23
Sök förvärva sanning, och avhänd dig henne icke, sök vishet och tukt och förstånd.

Lukas 9:44
»Tagen emot dessa ord med öppna öron: Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer.

Johannes 15:7
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

Kolosserbrevet 3:16
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

Hebreerbrevet 2:1
Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade.

Hebreerbrevet 3:14
Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill änden hålla fast vår första tillförsikt.

2 Johannesbrevet 1:2
Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.

3 Johannesbrevet 1:3
Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.

Uppenbarelseboken 3:3,11
Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.…

which.

1 Johannesbrevet 2:7
Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som I haven fått höra.

Lukas 1:2
i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva voro åsyna vittnen och ordets tjänare,

Johannes 8:25
Då frågade de honom: »Vem är du då?» Jesus svarade dem: »Det som jag redan från begynnelsen har uttalat för eder.

Filipperbrevet 4:15
I veten ju ock själva, I filipper, att under evangelii första tid, då när jag hade dragit bort ifrån Macedonien, ingen annan församling än eder trädde i sådan förbindelse med mig, att räkning kunde föras över »utgivet och mottaget».

2 Johannesbrevet 1:5,6
Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.…

ye also.

1 Johannesbrevet 1:3,7
Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.…

1 Johannesbrevet 4:13,16
Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.…

Johannes 14:23
Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

Johannes 15:9,10
Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.…

Johannes 17:21-24
jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.…

Länkar
1 Johannesbrevet 2:24 Inter1 Johannesbrevet 2:24 Flerspråkig1 Juan 2:24 Spanska1 Jean 2:24 Franska1 Johannes 2:24 Tyska1 Johannesbrevet 2:24 Kinesiska1 John 2:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 2
23Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. 24I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. 25Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.…
Korshänvisningar
Johannes 6:56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.

Johannes 14:23
Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

1 Johannesbrevet 1:3
Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 2:7
Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som I haven fått höra.

1 Johannesbrevet 3:24
Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

1 Johannesbrevet 4:15
Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.

2 Johannesbrevet 1:6
Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen.

2 Johannesbrevet 1:9
Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.

1 Johannesbrevet 2:23
Överst på sidan
Överst på sidan