Lukas 1:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva voro åsyna vittnen och ordets tjänare,

Dansk (1917 / 1931)
saaledes som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere, have overleveret os:

Norsk (1930)
således som de som fra først av var øienvidner og blev ordets tjenere, har overgitt oss det,

King James Bible
Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;

English Revised Version
even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word,
Treasury i Bibeln Kunskap

which.

Lukas 24:48
I kunnen vittna härom.

Markus 1:1
Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.

Johannes 15:27
Också I kunnen vittna, eftersom I haven varit med mig från begynnelsen.»

Apostagärningarna 1:3,8,21,22
För dem hade han ock genom många säkra bevis tett sig såsom levande, efter utståndet lidande; ty under fyrtio dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.…

Apostagärningarna 4:20
vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi hava sett och hört.»

Apostagärningarna 10:39-41
Vi kunna själva vittna om allt vad han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem; likväl upphängde man honom på trä och dödade honom.…

Hebreerbrevet 2:3
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

1 Petrusbrevet 5:1
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

1 Johannesbrevet 1:1-3
Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.…

and.

Apostagärningarna 26:16
Men res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, och om huru jag vidare skall uppenbara mig för dig.

Romabrevet 15:16
att jag nämligen skall förrätta Kristi Jesu tjänst bland hedningarna och vara en prästerlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna bliva ett honom välbehagligt offer, helgat i den helige Ande.

Efesierbrevet 3:7,8
vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft.…

Efesierbrevet 4:11,12
Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.…

Kolosserbrevet 1:23-25
om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.…

Länkar
Lukas 1:2 InterLukas 1:2 FlerspråkigLucas 1:2 SpanskaLuc 1:2 FranskaLukas 1:2 TyskaLukas 1:2 KinesiskaLuke 1:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 1
1Alldenstund många andra hava företagit sig att om de händelser, som bland oss hava timat, avfatta berättelser, 2i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva voro åsyna vittnen och ordets tjänare, 3så har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt ända ifrån begynnelsen, beslutit mig för att i följd och ordning skriva därom till dig, ädle Teofilus,…
Korshänvisningar
Markus 4:14
Vad såningsmannen sår är ordet.

Markus 16:20
Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Johannes 15:27
Också I kunnen vittna, eftersom I haven varit med mig från begynnelsen.»

Johannes 16:4
Men detta har jag talat till eder, för att I, när den tiden är inne, skolen komma ihåg att jag har sagt eder det. Jag sade eder det icke från begynnelsen, ty jag var ju hos eder.

Apostagärningarna 1:21
Därför bör nu någon av de män som följde oss under hela den tid då Herren Jesus gick ut och in bland oss,

Apostagärningarna 8:4
Men de som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade evangelii ord.

Apostagärningarna 14:25
Där förkunnade de ordet i Perge och foro sedan ned till Attalia.

Apostagärningarna 16:6
Sedan togo de vägen genom Frygien och det galatiska landet; de förhindrades nämligen av den helige Ande att förkunna ordet i provinsen Asien.

Apostagärningarna 17:11
Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades.

Apostagärningarna 26:16
Men res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, och om huru jag vidare skall uppenbara mig för dig.

1 Korinthierbrevet 4:1
Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss.

Hebreerbrevet 2:3
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

2 Petrusbrevet 1:16
Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet.

1 Johannesbrevet 1:1
Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

Lukas 1:1
Överst på sidan
Överst på sidan