Jakobsbrevet 1:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

Dansk (1917 / 1931)
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

Norsk (1930)
Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

King James Bible
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.

English Revised Version
But if any of you lacketh wisdom, let him ask of God, who giveth to all liberally and upbraideth not; and it shall be given him.
Treasury i Bibeln Kunskap

any.

2 Mosebok 31:3,6
och jag har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet,…

2 Mosebok 36:1-4
Och Besalel och Oholiab och alla andra konstförfarna män, åt vilka HERREN har givit vishet och förstånd till att veta huru de skola utföra allt arbete vid helgedomens förfärdigande, skola utföra det, i alla stycken såsom HERREN har bjudit.»…

1 Kungaboken 3:7-9,11,12
Ja, nu har du, HERRE, min Gud, gjort din tjänare till konung efter min fader David; men jag är en helt ung man, som icke rätt förstår att vara ledare och anförare.…

Job 28:12-28
Men visheten, var finnes hon, och var har förståndet sin boning?…

Ordspråksboken 3:5-7
Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.…

Ordspråksboken 9:4-6
»Den som är fåkunnig, han komme hit.» Ja, till den oförståndige säger hon så:…

Jeremia 1:6,7
Men jag svarade: »Ack Herre HERRE! Se, jag förstår icke att tala, ty jag är för ung.…

2 Korinthierbrevet 2:16
För dessa senare äro vi en lukt från död till död; för de förra äro vi en lukt från liv till liv. Vem är nu skicklig härtill?

let.

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

Jakobsbrevet 5:16
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

1 Krönikeboken 22:12
Må HERREN allenast giva dig klokhet och förstånd, när han sätter dig till härskare över Israel, och förhjälpa dig till att hålla HERRENS, din Guds, lag.

2 Krönikeboken 1:10
Giv mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare; ty vem skulle eljest kunna vara domare för detta ditt stora folk?»

Ordspråksboken 2:3-6
ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst till att kalla på klokheten,…

Jesaja 55:6,7
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.…

Jeremia 29:12
Och I skolen åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag vill höra på eder.

Jeremia 29:13
I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.

Daniel 2:18-22
och han uppmanade dem att bedja himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet bleve uppenbarad, på det att icke Daniel och hans medbröder måtte förgöras tillika med de övriga vise Babel.…

Matteus 7:7-11
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.…

Lukas 11:9-13
Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.…

Johannes 4:10
Jesus svarade och sade till henne: »Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig levande vatten.»

Johannes 14:13
och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.

Johannes 15:7
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

Johannes 16:23,24
Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.…

1 Johannesbrevet 3:22
och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

1 Johannesbrevet 5:14,15
Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.…

and upbraideth.

Matteus 11:20
Därefter begynte han tala bestraffande ord till de städer i vilka han hade utfört så många av sina kraftgärningar, och förehålla dem att de icke hade gjort bättring:

Markus 16:14
Sedan uppenbarade han sig också för de elva, när de lågo till bords; och han förebrådde dem då deras otro och deras hjärtans hårdhet, i det att de icke hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden.

Lukas 15:20-22
Så stod han upp och gick till sin fader. Och medan han ännu var långt borta, fick hans fader se honom och ömkade sig över honom och skyndade emot honom och föll honom om halsen och kysste honom innerligt.…

Länkar
Jakobsbrevet 1:5 InterJakobsbrevet 1:5 FlerspråkigSantiago 1:5 SpanskaJacques 1:5 FranskaJakobus 1:5 TyskaJakobsbrevet 1:5 KinesiskaJames 1:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 1
4Och låten ståndaktigheten hava med sig fullkomlighet i gärning, så att I ären fullkomliga, utan fel och utan brist i något stycke. 5Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given. 6Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.…
Korshänvisningar
1 Kungaboken 3:9
Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont; ty vem förmår väl eljest att vara domare för detta ditt stora folk?»

Psaltaren 51:6
Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.

Ordspråksboken 2:6
Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Ordspråksboken 3:6
På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

Ordspråksboken 8:17
Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.

Daniel 2:21
Han låter tider och stunder omskifta, han avsätter konungar och tillsätter konungar, han giver åt de visa deras vishet och åt de förståndiga deras förstånd.

Matteus 7:7
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

Jakobsbrevet 1:4
Överst på sidan
Överst på sidan