1 Johannesbrevet 2:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom.

Dansk (1917 / 1931)
men den, som holder hans Ord, i ham er sandelig Guds Kærlighed fuldkommet. Derpaa kende vi, at vi ere i ham.

Norsk (1930)
men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham.

King James Bible
But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.

English Revised Version
but whoso keepeth his word, in him verily hath the love of God been perfected. Hereby know we that we are in him:
Treasury i Bibeln Kunskap

whoso.

1 Johannesbrevet 2:3,4
Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.…

Psaltaren 105:45
för att de skulle hålla hans stadgar och taga hans lagar i akt. Halleluja!

Psaltaren 106:3
Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

Psaltaren 119:2,4,146
Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,…

Ordspråksboken 8:32
Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.

Ordspråksboken 28:7
Den yngling är förståndig, som tager lagen i akt; men som giver sig i sällskap med slösare gör sin fader skam.

Predikaren 8:5
Den som håller budet skall icke veta av något ont; och tid och sätt skall den vises hjärta lära känna.

Hesekiel 36:27
Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Johannes 14:21,23
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»…

Uppenbarelseboken 12:17
Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd. (18) Och han ställde sig på sanden invid havet.

Uppenbarelseboken 14:12
Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»

in him.

1 Johannesbrevet 4:12,18
Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.…

Jakobsbrevet 2:22
Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad,

hereby.

1 Johannesbrevet 2:27,28
Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.…

1 Johannesbrevet 3:24
Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

1 Johannesbrevet 4:13,15,16
Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.…

1 Johannesbrevet 5:20
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

Johannes 6:56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.

Johannes 15:5
Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.

Romabrevet 8:1
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

2 Korinthierbrevet 5:17,21
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!…

Kolosserbrevet 2:9,10
Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,…

Länkar
1 Johannesbrevet 2:5 Inter1 Johannesbrevet 2:5 Flerspråkig1 Juan 2:5 Spanska1 Jean 2:5 Franska1 Johannes 2:5 Tyska1 Johannesbrevet 2:5 Kinesiska1 John 2:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 2
4Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen. 5Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom. 6Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.
Korshänvisningar
Johannes 14:23
Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

1 Johannesbrevet 2:3
Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

1 Johannesbrevet 3:24
Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

1 Johannesbrevet 4:12
Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.

1 Johannesbrevet 4:13
Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.

1 Johannesbrevet 4:17
Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.

1 Johannesbrevet 5:2
Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn.

2 Johannesbrevet 1:6
Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen.

1 Johannesbrevet 2:4
Överst på sidan
Överst på sidan