1 Johannes 4
Norsk (1930)
1I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. 2På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden. 4I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden. 5De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem; 6vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

7I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 8Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet. 9Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. 10I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre. 12Ingen har nogensinne sett Gud; dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. 13På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd. 14Og vi har sett og vidner at Faderen har sendt sin Sønn til frelse for verden.

15Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. 16Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. 17I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag; for likesom han er, så er og vi i denne verden. 18Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. 19Vi elsker fordi han elsket oss først. 20Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett? 21Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 John 3
Top of Page
Top of Page