2 Korinthierbrevet 5:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så hava vi en byggnad som kommer från Gud, en boning som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen.

Dansk (1917 / 1931)
Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.

Norsk (1930)
For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene.

King James Bible
For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.

English Revised Version
For we know that if the earthly house of our tabernacle be dissolved, we have a building from God, a house not made with hands, eternal, in the heavens.
Treasury i Bibeln Kunskap

we know.

Job 19:25,26
Dock, jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall stå fram över stoftet.…

Psaltaren 56:9
Så måste då mina fiender vika tillbaka på den dag då jag ropar; det vet jag, att Gud står mig bi.

2 Timotheosbrevet 1:12
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

1 Johannesbrevet 3:2,14,19
Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.…

1 Johannesbrevet 5:19,20
Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.…

our.

2 Korinthierbrevet 5:4
Ja, vi som ännu leva här i kroppshyddan, vi sucka och äro betungade, eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss och i stället få överkläda oss, så att det som är dödligt bleve uppslukat av livet.

2 Korinthierbrevet 4:7
Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

1 Mosebok 3:19
I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.»

Job 4:19
huru mycket mer då dem som bo i hyddor av ler, dem som hava sin grundval i stoftet! De krossas sönder så lätt som mal;

1 Korinthierbrevet 15:46-48
Men icke det andliga är det första, utan det »själiska»; sedan kommer det andliga.…

2 Petrusbrevet 1:13,14
Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka eder.…

dissolved.

Job 30:22
Du lyfter upp mig i stormvinden och för mig hän, och i bruset låter du mig försmälta av ångest.

2 Petrusbrevet 3:11
Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bören icke I då vara i helig vandel och gudsfruktan,

a building.

Johannes 14:2,3
I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.…

1 Korinthierbrevet 3:9
Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.

Hebreerbrevet 11:10
Ty han väntade på »staden med de fasta grundvalarna», vars byggmästare och skapare är Gud.

an.

Kolosserbrevet 2:11
I honom haven I ock blivit omskurna genom en omskärelse, som icke skedde med händer, en som bestod däri att I bleven avklädda eder köttsliga kropp; jag menar omskärelsen i Kristus.

Hebreerbrevet 9:11,24
Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu är,…

1 Petrusbrevet 1:4
till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder,

Länkar
2 Korinthierbrevet 5:1 Inter2 Korinthierbrevet 5:1 Flerspråkig2 Corintios 5:1 Spanska2 Corinthiens 5:1 Franska2 Korinther 5:1 Tyska2 Korinthierbrevet 5:1 Kinesiska2 Corinthians 5:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 5
1Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så hava vi en byggnad som kommer från Gud, en boning som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen. 2Därför sucka vi ju ock av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda;…
Korshänvisningar
Job 4:19
huru mycket mer då dem som bo i hyddor av ler, dem som hava sin grundval i stoftet! De krossas sönder så lätt som mal;

Jesaja 38:12
Min hydda ryckes upp och flyttas bort ifrån mig såsom en herdes tält. Jag har vävt mitt liv till slut såsom en vävare sin väv, och jag skäres nu ned från bommen; innan dagen har gått över till natt, är du färdig med mig.

Markus 14:58
»Vi hava själva hört honom säga: 'Jag skall bryta ned detta tempel, som är gjort med händer, och skall sedan på tre dagar bygga upp ett annat, som icke är gjort med händer.'»

Apostagärningarna 7:48
Dock, den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer, ty det är såsom profeten säger:

1 Korinthierbrevet 15:47
Den första människan var av jorden och jordisk, den andra människan är av himmelen.

2 Korinthierbrevet 4:7
Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

Hebreerbrevet 9:11
Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu är,

Hebreerbrevet 9:24
Ty Kristus har icke gått in i ett allraheligaste som är gjort med händer, och som allenast är en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen, för att nu träda fram inför Guds ansikte, oss till godo.

2 Petrusbrevet 1:13
Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka eder.

2 Petrusbrevet 1:14
Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig.

2 Korinthierbrevet 4:18
Överst på sidan
Överst på sidan