1 Korinthierbrevet 3:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

Norsk (1930)
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

King James Bible
For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.

English Revised Version
For we are God's fellow-workers: ye are God's husbandry, God's building.
Treasury i Bibeln Kunskap

we.

1 Korinthierbrevet 3:6
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.

Matteus 9:37
Därför sade han till sina lärjungar: »Skörden är mycken, men arbetarna äro få.

Markus 16:20
Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.]

2 Korinthierbrevet 6:1
Men såsom medarbetare förmana vi eder ock att icke så mottaga Guds nåd, att det bliver utan frukt.

3 Johannesbrevet 1:8
Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen.

ye are God's.

Psaltaren 65:9-13
Du låter dig vårda om landet och giver det överflöd, rikedom i ymnigt mått; Guds källa har vatten till fyllest. Du bereder säd åt människorna, när du så bereder jorden.…

Psaltaren 72:16
Ymnigt växe säden i landet, ända till bergens topp; dess frukt må susa likasom Libanons skog; och folk blomstre upp i städerna såsom örter på marken.

Psaltaren 80:8-11
Ett vinträd flyttade du från Egypten, du förjagade hedningarna och planterade det.…

Jesaja 5:1-7
Jag vill sjunga om min vän, min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle.…

Jesaja 27:2,3
På den tiden skall finnas en vingård, rik på vin, och man skall sjunga om den:…

Jesaja 28:24-29
När åkermannen vill så, plöjer han då beständigt och hackar upp och harvar sin mark?…

Jesaja 32:20
Sälla ären då I som fån så vid alla vatten, I som kunnen låta edra oxar och åsnor fritt ströva omkring.

Jesaja 61:3,5,11
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».…

Jeremia 2:21
Jag hade ju planterat dig såsom ett ädelt vinträd av alltigenom äkta art; huru har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av ett främmande vinträd?

Matteus 13:3-9,18-30,36-42
Och han talade till dem mycket i liknelser; han sade: »En såningsman gick ut för att så.…

Matteus 20:1-14
»Ty med himmelriket är det, såsom när en husbonde bittida om morgonen gick ut för att leja åt sig arbetare till sin vingård.…

Matteus 21:23-44
När han därefter hade kommit in i helgedomen, trädde översteprästerna och folkets äldste fram till honom, där han undervisade; och de sade: »Med vad myndighet gör du detta? Och vem har givit dig sådan myndighet?»…

Markus 4:26-29
Och han sade: »Så är det med Guds rike, som när en man sår säd i jorden;…

Johannes 4:35-38
I sägen ju att det ännu är fyra månader innan skördetiden kommer. Men se, jag säger eder: Lyften upp edra ögon, och sen på fälten, huru de hava vitnat till skörd.…

Johannes 15:1-8
»Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen.…

husbandry.

1 Korinthierbrevet 3:16
Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

1 Korinthierbrevet 6:19
Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?

Psaltaren 118:22
Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten.

Amos 9:11,12
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;…

Sakaria 6:12,13
Och du skall säga till honom: »Så säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel.…

Matteus 16:18
Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga.

Apostagärningarna 4:11
Han är 'den stenen som av byggningsmännen' -- av eder själva -- 'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'.

2 Korinthierbrevet 6:16
Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.»

Efesierbrevet 2:10,20-22
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.…

Kolosserbrevet 2:7
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

1 Timotheosbrevet 3:15
Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.

Hebreerbrevet 3:3,4,6
Ty han har blivit aktad värdig så mycket större härlighet än Moses, som uppbyggaren av ett hus åtnjuter större ära än själva huset.…

1 Petrusbrevet 2:5
och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.

Länkar
1 Korinthierbrevet 3:9 Inter1 Korinthierbrevet 3:9 Flerspråkig1 Corintios 3:9 Spanska1 Corinthiens 3:9 Franska1 Korinther 3:9 Tyska1 Korinthierbrevet 3:9 Kinesiska1 Corinthians 3:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 3
8Den som planterar och den som vattnar -- den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. 9Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.
Korshänvisningar
Ordspråksboken 9:1
Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ut sitt sjutal av pelare.

Jesaja 61:3
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Matteus 15:13
Men han svarade och sade: »Var planta som min himmelske Fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna.

Markus 16:20
Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Johannes 15:1
»Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen.

1 Korinthierbrevet 3:16
Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

2 Korinthierbrevet 6:1
Men såsom medarbetare förmana vi eder ock att icke så mottaga Guds nåd, att det bliver utan frukt.

Efesierbrevet 2:20
uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,

Efesierbrevet 2:22
I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.

Kolosserbrevet 2:7
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

1 Petrusbrevet 2:5
och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.

1 Korinthierbrevet 3:8
Överst på sidan
Överst på sidan