Jakobsbrevet 5:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken utgång Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig.

Dansk (1917 / 1931)
Se, vi prise dem salige, som have holdt ud. I have hørt om Jobs Udholdenhed og vide Udfaldet fra Herren; thi Herren er saare medlidende og barmhjertig.

Norsk (1930)
Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.

King James Bible
Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.

English Revised Version
Behold, we call them blessed which endured: ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, how that the Lord is full of pity, and merciful.
Treasury i Bibeln Kunskap

we count.

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

Psaltaren 94:12
Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du lär genom din lag,

Matteus 5:10,11
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.…

Matteus 10:22
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. --

Hebreerbrevet 3:6,14
men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.…

Hebreerbrevet 10:39
Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ye.

Job 1:21,22
och sade: »Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; HERREN gav, och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!»…

*etc:

Job 2:10
Man han svarade henne: »Du talar såsom en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi taga emot det goda av Gud, skola vi då icke också taga emot det onda?» Vid allt detta syndade Job icke med sina läppar.

Job 13:15,16
Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.…

Job 23:10
Han vet ju vilken väg jag har vandrat; han har prövat mig, och jag har befunnits lik guld.

and have.

Job 42:10-17
Och då nu Job bad för sina vänner, upprättade HERREN åter honom själv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han förut hade haft.…

Psaltaren 37:37
Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.

Predikaren 7:8
Bättre är slutet på en sak än dess begynnelse; bättre är en tålmodig man än en högmodig.

1 Petrusbrevet 1:6,7,13
Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,…

2 Petrusbrevet 2:9
Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

the Lord is.

2 Mosebok 34:6
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,

4 Mosebok 14:18
'HERREN är långmodig och stor i mildhet, han förlåter missgärning och överträdelse, fastän han icke låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led.'

1 Krönikeboken 21:13
David svarade Gad: »Jag är i stor vånda. Men låt mig då falla i HERRENS hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor; i människohand vill jag icke falla.»

2 Krönikeboken 30:9
Ty om I vänden om till HERREN, skola edra bröder och edra barn finna barmhärtighet inför dem som hålla dem fångna, så att de få vända tillbaka till detta land; ty HERREN, eder Gud, är nådig och barmhärtig, och han skall icke vända sitt ansikte ifrån eder, om I vänden om till honom.»

Nehemja 9:17,31
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.…

Psaltaren 25:6,7
Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.…

Psaltaren 51:1
För sångmästaren; en psalm av David,

Psaltaren 78:38
Dock, han är barmhärtig, han förlåter missgärning, och han vill icke fördärva. Därför avvände han ofta sin vrede och lät ej hela sin förtörnelse bryta fram.

Psaltaren 86:5,15
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.…

Psaltaren 103:8,13
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.…

Psaltaren 116:5
HERREN är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.

Psaltaren 119:132
Vänd dig till mig och var mig nådig, såsom rätt är mot dem som hava ditt namn kärt.

Psaltaren 136:1
Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

*etc:

Psaltaren 145:8
Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Jesaja 55:6,7
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.…

Jesaja 63:7,9
HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus, vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd.…

Klagovisorna 3:22
HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet.

Daniel 9:9,18,19
Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från…

Joel 2:13
Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

Jona 4:2
Och han bad till HERREN och sade: »Ack Herre, var det icke detta jag tänkte, när jag ännu var i mitt land! Därför ville jag ock i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda.

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

Lukas 1:50
Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta honom.

Lukas 6:36
Varen barmhärtiga, såsom eder Fader är barmhärtig.

Romabrevet 2:4
Eller föraktar du hans godhets, skonsamhets och långmodighets rikedom, utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring?

Efesierbrevet 1:6
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

Efesierbrevet 2:4
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,

Länkar
Jakobsbrevet 5:11 InterJakobsbrevet 5:11 FlerspråkigSantiago 5:11 SpanskaJacques 5:11 FranskaJakobus 5:11 TyskaJakobsbrevet 5:11 KinesiskaJames 5:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 5
10Mina bröder, tagen profeterna, som talade i Herrens namn, till edert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod. 11Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken utgång Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig. 12Men framför allt, mina bröder, svärjen icke, varken vid himmelen eller vid jorden, ej heller vid något annat, utan låten edert »ja» vara »ja», och edert »nej» vara »nej», så att I icke hemfallen under dom.
Korshänvisningar
2 Mosebok 34:6
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,

Job 1:1
I Us' land levde en man som hette Job; han var en ostrafflig och redlig man, som fruktade Gud och flydde det onda.

Job 1:21
och sade: »Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; HERREN gav, och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!»

Job 2:10
Man han svarade henne: »Du talar såsom en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi taga emot det goda av Gud, skola vi då icke också taga emot det onda?» Vid allt detta syndade Job icke med sina läppar.

Job 42:10
Och då nu Job bad för sina vänner, upprättade HERREN åter honom själv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han förut hade haft.

Job 42:12
Och HERREN välsignade slutet av Jobs levnad ännu mer än begynnelsen, så att han fick fjorton tusen får, sex tusen kameler, ett tusen par oxar och ett tusen åsninnor.

Psaltaren 103:8
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Matteus 5:10
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

Jakobsbrevet 1:2
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

1 Petrusbrevet 3:14
Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. »Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas;

Jakobsbrevet 5:10
Överst på sidan
Överst på sidan