Psaltaren 51:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren; en psalm av David,

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. En Salme af David, (2) dengang Natan kom til ham, efter at han havde været inde hos Batseba. (3) Gud, vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,

Norsk (1930)
Til sangmesteren; en salme av David, (2) da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba. (3) Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

King James Bible
To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bathsheba. Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

English Revised Version
For the Chief Musician. A psalm of David: when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bath-sheba. Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness; according to the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2970 B.C.

1034 (Title.) when

2 Samuelsbokem 12:1-13
Och HERREN sände Natan till David. När han kom in till honom, sade han till honom: »Två män bodde i samma stad; den ene var rik och den andre fattig.…

after

2 Samuelsbokem 11:2
Då hände sig en afton, när David hade stått upp från sitt läger och gick omkring på konungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade; och kvinnan var mycket fager att skåda.

O God

Psaltaren 25:6,7
Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.…

Psaltaren 109:21
Men du, HERRE, Herre, stå mig bi för ditt namn skull; god är ju din nåd, så må du då rädda mig.

Psaltaren 119:124
Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar.

2 Mosebok 34:6,7
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,…

4 Mosebok 14:18,19
'HERREN är långmodig och stor i mildhet, han förlåter missgärning och överträdelse, fastän han icke låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led.'…

Daniel 9:9,18
Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från…

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

Mika 7:19
och du skall åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du skall kasta alla deras synder i havets djup.

Romabrevet 5:20,21
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.…

Efesierbrevet 1:6-8
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.…

Efesierbrevet 2:4-7
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,…

multitude

Psaltaren 5:7
Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd; jag får tillbedja i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.

Psaltaren 69:13,16
Men jag kommer med min bön till dig, HERRE, i behaglig tid, genom din stora nåd, o Gud; svara mig i din frälsande trofasthet.…

Psaltaren 106:7,45
Våra fäder i Egypten aktade icke på dina under; de tänkte icke på dina många nådegärningar, utan voro gensträviga vid havet, invid Röda havet.…

Jesaja 63:7,15
HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus, vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd.…

Klagovisorna 3:32
utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen, efter sin stora nåd.

tender

Psaltaren 40:11
Du, HERRE, skall icke tillsluta din barmhärtighet för mig; din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig.

Psaltaren 77:9
Har Gud förgätit att vara nådig eller i vrede tillslutit sin barmhärtighet? Sela.

Psaltaren 145:9
HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.

blot

Psaltaren 50:9
Jag vill icke taga tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina fållor;

Nehemja 4:5
Överskyl icke deras missgärningar, och låt deras synd icke varda utplånad ur din åsyn, eftersom de hava varit de byggande till förargelse.

Jesaja 43:25
Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.

Jesaja 44:22
Jag utplånar dina överträdelser såsom ett moln och dina synder såsom en sky. Vänd om till mig, ty jag förlossar dig.

Jeremia 18:23
Men du, HERRE, känner alla deras mordiska anslag mot mig; så må du då icke förlåta dem deras missgärning eller utplåna deras synd ur din åsyn. Må de bringas på fall inför dig; ja, utför ditt verk mot dem på din vredes tid.

Apostagärningarna 3:19
Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade,

Kolosserbrevet 2:14
Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset.

Länkar
Psaltaren 51:1 InterPsaltaren 51:1 FlerspråkigSalmos 51:1 SpanskaPsaume 51:1 FranskaPsalm 51:1 TyskaPsaltaren 51:1 KinesiskaPsalm 51:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 51
1För sångmästaren; en psalm av David, 2när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba. (2) Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. (3) Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 3:19
Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade,

Kolosserbrevet 2:14
Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset.

2 Samuelsbokem 11:4
Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon kom till honom, och han låg hos henne, när hon hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem.

2 Samuelsbokem 12:1
Och HERREN sände Natan till David. När han kom in till honom, sade han till honom: »Två män bodde i samma stad; den ene var rik och den andre fattig.

1 Krönikeboken 21:13
David svarade Gad: »Jag är i stor vånda. Men låt mig då falla i HERRENS hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor; i människohand vill jag icke falla.»

Psaltaren 4:1
För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David. (2) När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum; var mig nådig och hör min bön.

Psaltaren 19:12
Vem märker själv huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

Psaltaren 25:7
Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.

Psaltaren 51:9
Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.

Psaltaren 69:13
Men jag kommer med min bön till dig, HERRE, i behaglig tid, genom din stora nåd, o Gud; svara mig i din frälsande trofasthet.

Psaltaren 69:16
Svara mig, HERRE, ty god är din nåd; vänd dig till mig efter din stora barmhärtighet.

Psaltaren 77:9
Har Gud förgätit att vara nådig eller i vrede tillslutit sin barmhärtighet? Sela.

Psaltaren 106:45
Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.

Psaltaren 109:26
Hjälp mig, HERRE, min Gud; fräls mig efter din nåd;

Psaltaren 119:124
Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar.

Psaltaren 123:3
Var oss nådig, HERRE, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt.

Jesaja 43:25
Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.

Jesaja 44:22
Jag utplånar dina överträdelser såsom ett moln och dina synder såsom en sky. Vänd om till mig, ty jag förlossar dig.

Jesaja 63:7
HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus, vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd.

Jeremia 9:24
Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

Psaltaren 50:23
Överst på sidan
Överst på sidan