Salmerne 51
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Til Sangmesteren. En Salme af David, (2) dengang Natan kom til ham, efter at han havde været inde hos Batseba. (3) Gud, vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,1Til sangmesteren; en salme av David, (2) da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba. (3) Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet! 1För sångmästaren; en psalm av David,
2tvæt mig fuldkommen ren for min Skyld og rens mig for min Synd!2Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd! 2när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba. (2) Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. (3) Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.
3Mine Overtrædelser kender jeg jo, min Synd staar mig altid for Øje.3For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig. 3Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.
4Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine Øjne er ondt, at du maa faa Ret, naar du taler, staa ren, naar du dømmer.4Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer*.4Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.
DANNORSVE
5Se, jeg er født i Misgerning, min Moder undfanged mig i Synd.5Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd. 5Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.
6Du elsker jo Sandhed i Hjertets Løndom, saa lær mig da Visdom i Hjertedybet.6Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp! 6Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.
7Rens mig for Synd med Ysop, tvæt mig hvidere end Sne;7Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne! 7Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö.
8mæt mig med Fryd og Glæde, lad de Ben, du knuste, juble;8La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust! 8Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
9skjul dit Aasyn for mine Synder, udslet alle mine Misgerninger;9Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger! 9Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.
DANNORSVE
10skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;10Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig! 10Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.
11kast mig ikke bort fra dit Aasyn, tag ikke din hellige Aand fra mig;11Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig! 11Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.
12glæd mig igen med din Frelse, giv mig til Støtte en villig Aand!12Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd! 12Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.
13Da vil jeg lære Overtrædere dine Veje, og Syndere skal vende om til dig.13Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig. 13Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.
14Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud, saa skal min Tunge lovsynge din Retfærd;14Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet. 14Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
DANNORSVE
15Herre, aaben mine Læber, saa skal min Mund forkynde din Pris.15Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris. 15Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.
16Thi i Slagtoffer har du ikke Behag, og gav jeg et Brændoffer, vandt det dig ikke.16For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag. 16Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust.
17Offer for Gud er en sønderbrudt Aand; et sønderbrudt, sønderknust Hjerte agter du ikke ringe, o Gud.17Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. 17Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.
18Gør vel i din Naade mod Zion, opbyg Jerusalems Mure!18Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer! 18Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.
19Da skal du have Behag i rette Ofre, Brænd— og Heloffer, da bringes Tyre op paa dit Alter.19Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter. 19Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 50
Top of Page
Top of Page