Psaltaren 51:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

Dansk (1917 / 1931)
skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;

Norsk (1930)
Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

King James Bible
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

English Revised Version
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
Treasury i Bibeln Kunskap

Create

2 Korinthierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

clean

Psaltaren 73:1
En psalm av Asaf. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som hava rena hjärtan.

Ordspråksboken 20:9
Vem kan säga: »Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd»?

Jeremia 13:27
Din otukt, ditt vrenskande, ditt skändliga otuktsväsen -- på höjderna, på fältet har jag sett dina styggelser. Ve dig, Jerusalem! Du kommer icke att bliva ren -- på huru lång tid ännu?

Jeremia 32:39
Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg, så att de frukta mig beständigt; för att det må gå dem väl, och deras barn efter dem.

Hesekiel 11:19
Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur deras kropp och giva dem ett hjärta av kött,

Hesekiel 18:31
Kasten bort ifrån eder alla de överträdelser som I haven begått, och skaffen eder ett nytt hjärta och en ny ande; ty icke viljen I väl dö, I av Israels hus?

Hesekiel 36:25-27,37
Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra eländiga avgudar.…

Matteus 5:8
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

Apostagärningarna 15:9
Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan.

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

renew

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Efesierbrevet 4:22-24
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,…

Kolosserbrevet 3:10
och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne.

Titusbrevet 3:5
då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande,

right.

Psaltaren 78:8,37
Och de skulle icke bliva, såsom deras fäder, ett gensträvigt och upproriskt släkte, ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt, och vars ande icke var trofast mot Gud.…

Josuaé 14:14
Alltså fick då kenaséen Kaleb, Jefunnes son, Hebron till arvedel, såsom det är ännu i dag, därför att han i allt hade efterföljt HERREN, Israels Gud.

1 Kungaboken 15:3-5
Och han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått före honom, och hans hjärta var icke hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.…

Apostagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

Jakobsbrevet 1:8
en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar.

Länkar
Psaltaren 51:10 InterPsaltaren 51:10 FlerspråkigSalmos 51:10 SpanskaPsaume 51:10 FranskaPsalm 51:10 TyskaPsaltaren 51:10 KinesiskaPsalm 51:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 51
9Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar. 10Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande. 11Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.…
Korshänvisningar
Matteus 5:8
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

Apostagärningarna 15:9
Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan.

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

Psaltaren 24:4
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt.

Psaltaren 73:1
En psalm av Asaf. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som hava rena hjärtan.

Psaltaren 78:8
Och de skulle icke bliva, såsom deras fäder, ett gensträvigt och upproriskt släkte, ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt, och vars ande icke var trofast mot Gud.

Psaltaren 78:37
Men deras hjärtan höllo sig icke ståndaktigt vid honom, och de voro icke trogna i hans förbund.

Hesekiel 18:31
Kasten bort ifrån eder alla de överträdelser som I haven begått, och skaffen eder ett nytt hjärta och en ny ande; ty icke viljen I väl dö, I av Israels hus?

Hesekiel 36:26
Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött.

Psaltaren 51:9
Överst på sidan
Överst på sidan