1 Timotheosbrevet 2:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.

Dansk (1917 / 1931)
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

Norsk (1930)
han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

King James Bible
Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.

English Revised Version
who gave himself a ransom for all; the testimony to be borne in its own times;
Treasury i Bibeln Kunskap

gave.

Job 33:24
då förbarmar Gud sig över henne och säger; »Fräls henne, så att hon slipper fara ned i graven; lösepenningen har jag nu fått.»

Jesaja 53:6
Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Matteus 20:28
likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

Markus 10:45
Också Människosonen har ju kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

Johannes 6:51
Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.»

Johannes 10:15
såsom Fadern känner mig, och såsom jag känner Fadern; och jag giver mitt liv för fåren.

2 Korinthierbrevet 5:14,15,21
Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött.…

Efesierbrevet 1:7,17
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.…

Efesierbrevet 5:2
och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Hebreerbrevet 9:12
gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.

1 Petrusbrevet 1:18,19
I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit »lösköpta» från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt,…

1 Petrusbrevet 2:24
Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade».

1 Petrusbrevet 3:18
Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.

1 Johannesbrevet 2:1,2
Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;…

1 Johannesbrevet 4:10
Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

Uppenbarelseboken 1:5
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod

Uppenbarelseboken 5:9
Och de sjöngo en ny sång som lydde så: »Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag,

to be testified.

1 Korinthierbrevet 1:6
Så har ju ock vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder,

2 Thessalonikerbr. 1:10
när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi hava framburit till eder haven I trott. Så skall ske på den dagen.

2 Timotheosbrevet 1:8
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

1 Johannesbrevet 5:11,12
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.…

in.

1 Timotheosbrevet 6:15
vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre,

Romabrevet 5:6
Ty medan vi ännu voro svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga.

Romabrevet 16:26
men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad --

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

Efesierbrevet 1:9,10
i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,…

Efesierbrevet 3:5
som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för människors barn, såsom den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter.

Titusbrevet 1:3
och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd --

Länkar
1 Timotheosbrevet 2:6 Inter1 Timotheosbrevet 2:6 Flerspråkig1 Timoteo 2:6 Spanska1 Timothée 2:6 Franska1 Timotheus 2:6 Tyska1 Timotheosbrevet 2:6 Kinesiska1 Timothy 2:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 2
5Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, 6han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne. 7Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.…
Korshänvisningar
Matteus 20:28
likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

Markus 1:15
och sade: »Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.»

1 Korinthierbrevet 1:6
Så har ju ock vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder,

Galaterbrevet 1:4
som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

1 Timotheosbrevet 6:15
vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre,

Titusbrevet 1:3
och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd --

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

1 Timotheosbrevet 2:5
Överst på sidan
Överst på sidan