Markus 1:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
och sade: »Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.»

Dansk (1917 / 1931)
og sagde: »Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror paa Evangeliet!«

Norsk (1930)
og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!

King James Bible
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

English Revised Version
and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe in the gospel.
Treasury i Bibeln Kunskap

The time.

Daniel 2:44
Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;

Daniel 9:25
Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess en smord, en furste, kommer, skola sju veckor förgå; och under sextiotvå veckor skall det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar, om ock i tider av trångmål.

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

Efesierbrevet 1:10
om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

the kingdom.

Matteus 3:2
och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Matteus 4:17
Från den tiden begynte Jesus predika och säga: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Matteus 10:7
Och där I gån fram skolen I predika och säga: 'Himmelriket är nära.'

Lukas 10:9,11
och boten de sjuka som finnas där, och sägen till dem: 'Guds rike är eder nära.'…

repent.

Matteus 21:31,32
Vilken av de två gjorde vad fadern ville?» De svarade: »Den förste.» Jesus sade till dem: »Ja, sannerligen säger jag eder: Publikaner och skökor skola förr gå in i Guds rike än I.…

Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Apostagärningarna 2:36-38
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»…

Apostagärningarna 20:21
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

2 Timotheosbrevet 2:25,26
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,…

believe.

Romabrevet 16:26
men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad --

Länkar
Markus 1:15 InterMarkus 1:15 FlerspråkigMarcos 1:15 SpanskaMarc 1:15 FranskaMarkus 1:15 TyskaMarkus 1:15 KinesiskaMark 1:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Markus 1
14Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium 15och sade: »Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.»
Korshänvisningar
Matteus 3:2
och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Matteus 4:17
Från den tiden begynte Jesus predika och säga: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Apostagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 20:21
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

Efesierbrevet 1:10
om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

1 Timotheosbrevet 2:6
han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.

Titusbrevet 1:3
och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd --

Markus 1:14
Överst på sidan
Överst på sidan