Markus 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er saaledes,1Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium. 1Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.
2som der er skrevet hos Profeten Esajas: »Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.2Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei; 2Så är skrivet hos profeten Esaias: »Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig.
3Der er en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!«3det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! 3Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'»
4Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse.4- således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, 4I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.
DANNORSVE
5Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.5og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. 5Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.
6Og Johannes var klædt i Kamelhaar og havde et Læderbælte om sin Lænd og spiste Græshopper og vild Honning.6Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. 6Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder och levde av gräshoppor och vildhonung.
7Og han prædikede og sagde: »Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at bøje mig ned og løse.7Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. 7Och han predikade och sade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag; jag är icke ens värdig att böja mig ned för att upplösa hans skorem.
8Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligaand.«8Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd. 8Jag döper eder med vatten, men han skall döpa eder med helig ande.»
DANNORSVE
9Og det skete i de Dage, at Jesus kom fra Nazareth i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.9Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan; 9Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes.
10Og straks da han steg op af Vandet, saa han Himlene skilles ad og Aanden ligesom en Due dale ned over ham;10og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due. 10Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig och Anden såsom en duva sänka sig ned över honom.
11og der kom en Røst fra Himlene: »Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.«11Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag. 11Och en röst kom från himmelen: »Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.»
DANNORSVE
12Og straks driver Aanden ham ud i Ørkenen.12Og straks drev Ånden ham ut i ørkenen, 12Strax därefter förde Anden honom ut i öknen.
13Og han var i Ørkenen fyrretyve Dage, medens han fristedes af Satan, og han var blandt Dyrene; og Englene tjente ham.13og han var i ørkenen og blev fristet av Satan i firti dager, og han var hos de ville dyr; og englene tjente ham. 13Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan och levde bland vilddjuren; och änglarna betjänade honom.
DANNORSVE
14Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Evangelium14Men efterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, 14Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium
15og sagde: »Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror paa Evangeliet!«15og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet! 15och sade: »Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.»
DANNORSVE
16Og medens han gik langs Galilæas Sø, saa han Simon og Simons Broder Andreas i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.16Og da han gikk forbi ved den Galileiske Sjø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere; 16När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och Simons broder Andreas kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.
17Og Jesus sagde til dem: »Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.«17og Jesus sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere! 17Och Jesus sade till dem: »Följen mig, så skall jag göra eder till människofiskare.»
18Og de forlode straks Garnene og fulgte ham.18Og de forlot straks sine garn og fulgte ham. 18Strax lämnade de näten och följde honom.
19Og da han gik lidt videre frem, saa han, Jakob, Zebedæus's Søn, og hans Broder Johannes, som ogsaa vare i Færd med at bøde deres Garn i Skibet;19Og da han var gått litt lenger frem, så han Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes i ferd med å bøte sine garn i båten, 19När han hade gått litet längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de sutto i båten, också de, och ordnade sina nät.
20og han kaldte straks paa dem, og de forlode deres Fader Zebedæus i Skibet med Lejesvendene og gik efter ham.20og straks kalte han dem, og de forlot sin far Sebedeus i båten med leiefolkene og fulgte ham. 20Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin fader Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.
DANNORSVE
21Og de gaa ind i Kapernaum. Og straks paa Sabbaten gik han ind i Synagogen og lærte,21Og de gikk inn i Kapernaum, og straks på sabbaten gikk han inn i synagogen og lærte. 21Sedan begåvo de sig in i Kapernaum; och strax, på sabbaten, gick han in i synagogan och undervisade.
22og de bleve slagne af Forundring over hans Lære; thi han lærte dem som en, der havde Myndighed, og ikke som de skriftkloge.22Og de var slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. 22Och folket häpnade över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom de skriftlärde.
23Og der var i deres Synagoge et Menneske med en uren Aand, og han raabte højt23Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte: 23Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var besatt av en oren ande. Denne ropade
24og sagde: »Hvad have vi med dig at gøre, Jesus af Nazareth? Er du kommen for at ødelægge os; jeg kender dig, hvem du er, du Guds hellige.«24Hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige! 24och sade: »Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.»
DANNORSVE
25Og Jesus truede ham og sagde: »Ti, og far ud af ham!«25Og Jesus truet den og sa: Ti og far ut av ham! 25Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: »Tig, och far ut ur honom.»
26Og den urene Aand sled i ham og raabte med høj Røst og for ud af ham.26Og den urene ånd slet i ham og skrek med høi røst og fór ut av ham. 26Då slet och ryckte den orene anden honom och ropade med hög röst och for ut ur honom.
27Og de bleve alle forfærdede, saa at de spurgte hverandre og sagde: »Hvad er dette? en ny Lære med Myndighed; ogsaa over de urene Aander byder han, og de lyde ham.«27Og de blev alle forferdet, så de spurte hverandre: Hvad er dette? En ny lære! Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige! 27Och alla häpnade, så att de begynte fråga varandra och säga: »Vad är detta? Det är ju en ny lära, med makt och myndighet. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyda honom.»
28Og Rygtet om ham kom straks ud alle Vegne i hele det omliggende Land i Galilæa.28Og ryktet om ham kom straks ut allesteds i hele landet deromkring i Galilea. 28Och ryktet om honom gick strax ut överallt i hela den kringliggande trakten av Galileen.
DANNORSVE
29Og straks, da de vare gaaede ud af Synagogen, kom de ind i Simons og Andreas's Hus med Jakob og Johannes.29Og de gikk straks ut av synagogen og gikk inn i Simons og Andreas hus sammen med Jakob og Johannes. 29Och strax då de hade kommit ut ur synagogan, begåvo de sig med Jakob och Johannes till Simons och Andreas' hus.
30Men Simons Svigermoder laa og havde Feber, og straks tale de til ham om hende;30Men Simons svigermor lå til sengs og hadde feber, og straks talte de til ham om henne. 30Men Simons svärmoder låg sjuk i feber, och de talade strax med honom om henne.
31og han gik hen til hende, tog hende ved Haanden og rejste hende op, og Feberen forlod hende, og hun vartede dem op.31Og han trådte til og tok henne ved hånden og reiste henne op; og feberen forlot henne, og hun tjente dem. 31Då gick han fram och tog henne vid handen och reste upp henne; och febern lämnade henne, och hon betjänade dem.
32Men da det var blevet Aften, og Solen var gaaet ned, førte de til ham alle de syge og besatte,32Men da det var blitt aften og solen gikk ned, førte de til ham alle dem som hadde ondt, og de besatte; 32Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton, förde man till honom alla som voro sjuka eller besatta;
DANNORSVE
33og hele Byen var forsamlet foran Døren.33og hele byen var samlet for døren. 33och hela staden var församlad utanför dörren.
34Og han helbredte mange, som lede af mange Haande Sygdomme, og han uddrev mange onde Aander; og han tillod ikke de onde Aander at tale, fordi de kendte ham.34Og han helbredet mange som hadde ondt av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder, og han tillot ikke de onde ånder å tale, fordi de kjente ham. 34Och han botade många som ledo av olika slags sjukdomar; och han drev ut många onda andar, men tillstadde icke de onda andarna att tala, eftersom de kände honom.
DANNORSVE
35Og om Morgenen længe før Dag stod han op og gik ud og gik hen til et øde Sted, og der bad han:35Og tidlig om morgenen, mens det ennu var aldeles mørkt, stod han op og gikk ut og drog bort til et øde sted og bad der. 35Och bittida om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick åstad bort till en öde trakt, och bad där.
36Og Simon og de, som vare med ham, skyndte sig efter ham.36Og Simon og de som var med ham, skyndte sig efter ham. 36Men Simon och de som voro med honom skyndade efter honom.
37Og de fandt ham, og de sige til ham: »Alle lede efter dig.«37Og de fant ham og sa til ham: Alle leter efter dig. 37Och när de funno honom, sade de till honom: »Alla fråga efter dig.»
38Og han siger til dem: »Lader os gaa andetsteds hen til de nærmeste Smaabyer, for at jeg kan prædike ogsaa der; thi dertil er jeg udgaaet.«38Og han sa til dem: La oss gå annensteds, til småbyene heromkring, forat jeg kan forkynne ordet også der! for derfor er jeg gått ut. 38Då sade han till dem: »Låt oss draga bort åt annat håll, till de närmaste småstäderna, för att jag också där må predika; ty därför har jag begivit mig ut.»
39Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Aander.39Og han kom og forkynte ordet i deres synagoger over hele Galilea, og drev ut de onde ånder. 39Och han gick åstad och predikade i hela Galileen, i deras synagogor, och drev ut de onda andarna.
DANNORSVE
40Og en spedalsk kommer til ham, beder ham og falder paa Knæ for ham og siger til ham: »Om du vil, saa kan du rense mig.«40Og en spedalsk kom til ham og bad ham og falt på kne for ham og sa: Om du vil, så kan du rense mig. 40Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sade till honom: »Vill du, så kan du göra mig ren.»
41Og han ynkedes inderligt og udrakte Haanden og rørte ved ham og siger til ham: »Jeg vil; bliv ren!«41Og han ynkedes inderlig over ham, Og rakte sin hånd ut og rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! 41Då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sade till honom: »Jag vill; bliv ren.»
42Og straks forlod Spedalskheden ham, og han blev renset.42Og straks forlot spedalskheten ham, og han blev renset. 42Och strax vek spetälskan ifrån honom, och han blev ren.
43Og han drev ham straks bort, idet han bød ham strengt,43Og han talte strengt til ham og drev ham straks ut, 43Sedan vände Jesus strax bort honom med stränga ord
DANNORSVE
44og sagde til ham: »Se til, at du ikke siger noget til nogen herom; men gaa hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer for din Renselse det, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem!«44og sa til ham: Se til at du ikke sier det til nogen; men gå og te dig for presten, og bær frem det offer for din renselse som Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem! 44och sade till honom: »Se till, att du icke säger något härom för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.»
45Men da han kom ud, begyndte han at fortælle meget og udsprede Rygtet derom, saa at han ikke mere kunde gaa aabenlyst ind i en By; men han var udenfor paa øde Steder, og de kom til ham alle Vegne fra.45Men han gikk ut og begynte å tale vidt og bredt om det og å utbrede ryktet, så at Jesus ikke mere kunde gå åpenlyst inn i nogen by; men han var utenfor, på øde steder, og de kom til ham allestedsfra. 45Men när han kom ut, begynte han ivrigt förkunna och utsprida vad som hade skett, så att Jesus icke mer kunde öppet gå in i någon stad, utan måste hålla sig ute i öde trakter; och dit kom man till honom från alla håll.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 28
Top of Page
Top of Page