1 Timotheosbrevet 2:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

Dansk (1917 / 1931)
Saa vil jeg da, at Mændene paa ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte.

Norsk (1930)
Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;

King James Bible
I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

English Revised Version
I desire therefore that the men pray in every place, lifting up holy hands, without wrath and disputing.
Treasury i Bibeln Kunskap

I will.

1 Timotheosbrevet 5:14
Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda.

1 Korinthierbrevet 7:7
Jag skulle dock vilja att alla människor vore såsom jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene så, den andre så.

*Gr:

Titusbrevet 3:8
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

pray.

2 Krönikeboken 33:11,12
Då lät HERREN den assyriske konungens härhövitsmän komma över dem; de slogo Manasse i bojor och fängslade honom med kopparfjättrar och förde honom till Babel.…

Psaltaren 130:1,2
En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.…

Klagovisorna 3:55,56
Jag åkallar ditt namn, o HERRE, har underst i djupet.…

Jona 2:1,2
Och Jona bad till HERREN, sin Gud, i fiskens buk.…

Malaki 1:11
Från solens uppgång ända till dess nedgång är ju mitt namn stort bland folken, och överallt frambäras rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn; ja, mitt namn är stort bland folken, säger HERREN Sebaot.

Lukas 23:42,43
Sedan sade han: »Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike.»…

Johannes 4:21,23,24
Jesus sade till henne: »Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som I skolen tillbedja Fadern.…

Apostagärningarna 21:5
Men när vi hade stannat där de dagarna ut, bröto vi upp därifrån och gåvo oss i väg, ledsagade av dem alla, med hustrur och barn, ända utom staden. Och på stranden föllo vi ned på våra knän och bådo

lifting.

Job 16:17
Och detta, fastän våld ej finnes i mina händer, och fastän min bön är ren!

Psaltaren 26:6
Jag tvår mina händer i oskuld, och kring ditt altare, HERRE, vill jag vandra,

Psaltaren 66:18
Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.

Psaltaren 134:2
Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN.

Ordspråksboken 15:8
De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

Ordspråksboken 21:27
De ogudaktigas offer är en styggelse; mycket mer, när det frambäres i skändligt uppsåt.

Jesaja 1:15
Ja, huru I än uträcken edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om I än mycket bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod;

Jesaja 58:7-11
ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod.…

Jeremia 7:9,10
Huru är det? I stjälen, mörden och begån äktenskapsbrott, I svärjen falskt, I tänden offereld åt Baal och följen efter andra gudar, som I icke kännen;…

Malaki 1:9,10
Bönfallen alltså nu inför Gud, att han må bliva oss nådig. Kan han väl vara eder bevågen, då I haven begått sådant? säger HERREN Sebaot.…

Apostagärningarna 10:2,4,31
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.…

Hebreerbrevet 10:22
så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten.

Jakobsbrevet 4:8
Nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I människor med delad håg.

1 Johannesbrevet 3:20-22
att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt.…

without.

1 Kungaboken 3:11
Och Gud sade till honom: »Eftersom du har bett om sådant och icke bett om ett långt liv, ej heller bett om rikedom eller bett om dina fienders liv, utan har bett om att få förstånd till att akta på vad rätt är,

Psaltaren 35:13
Jag åter bar sorgdräkt, när de voro sjuka, jag späkte min själ med fasta, jag bad med nedsänkt huvud;

Matteus 5:22-24,44
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.…

Matteus 6:12,14,15
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;…

Markus 11:25
Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser.»

Lukas 23:34
Men Jesus sade. »Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. --

Apostagärningarna 7:60
Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: »Herre, tillräkna dem icke denna synd.» Och när han hade sagt detta, avsomnade han.

1 Petrusbrevet 3:7
Sammalunda skolen I ock, I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; och eftersom de äro edra medarvingar till livets nåd, skolen I bevisa dem all ära, på det att edra böner icke må bliva förhindrade.

and.

Matteus 21:21
Då svarade Jesus och sade till dem: »Sannerligen säger jag eder: Om I haven tro och icke tvivlen, så skolen I icke allenast kunna göra sådant som skedde med fikonträdet, utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet', och det skall ske.

Markus 11:23,24
Sannerligen säger jag eder: Om någon säger till detta berg: 'Häv dig upp, och kasta dig i havet' och därvid icke tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske honom så.…

Jakobsbrevet 1:6-8
Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.…

Länkar
1 Timotheosbrevet 2:8 Inter1 Timotheosbrevet 2:8 Flerspråkig1 Timoteo 2:8 Spanska1 Timothée 2:8 Franska1 Timotheus 2:8 Tyska1 Timotheosbrevet 2:8 Kinesiska1 Timothy 2:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 2
7Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar. 8Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.
Korshänvisningar
Psaltaren 24:4
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt.

Psaltaren 28:2
Hör mina böners ljud, när jag ropar till dig, när jag upplyfter mina händer mot det allraheligaste i din helgedom.

Psaltaren 63:4
Så skall jag då lova dig, så länge jag lever; i ditt namn skall jag upplyfta mina händer.

Psaltaren 134:2
Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN.

Psaltaren 141:2
Min bön gälle inför dig såsom ett rökoffer, mina händers upplyftande såsom ett aftonoffer.

Lukas 24:50
Sedan förde han dem ut till Betania; och där lyfte han upp sina händer och välsignade dem.

Johannes 4:21
Jesus sade till henne: »Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som I skolen tillbedja Fadern.

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

2 Korinthierbrevet 2:14
Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt!

Filipperbrevet 1:12
Jag vill att I, mina bröder, skolen veta att det som har vederfarits mig snarare har länt till evangelii framgång.

1 Thessalonikerbr. 1:8
Ty från eder har genljudet av Herrens ord gått vidare ut; icke allenast i Macedonien och Akaja, utan allestädes har eder tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del icke behöva tala något därom.

1 Timotheosbrevet 5:14
Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda.

Titusbrevet 3:8
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

Jakobsbrevet 4:8
Nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I människor med delad håg.

1 Timotheosbrevet 2:7
Överst på sidan
Överst på sidan