Psaltaren 141:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Min bön gälle inför dig såsom ett rökoffer, mina händers upplyftande såsom ett aftonoffer.

Dansk (1917 / 1931)
som Røgoffer gælde for dig min Bøn, mine løftede Hænder som Aftenoffer!

Norsk (1930)
La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opløftelse som et aften-matoffer!

King James Bible
Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice.

English Revised Version
Let my prayer be set forth as incense before thee; the lifting up of my hands as the evening sacrifice.
Treasury i Bibeln Kunskap

let my prayer.

Ordspråksboken 15:8
De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

set forth.

Psaltaren 5:3
HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig.

as incense

2 Mosebok 30:7-9,34-38
Och Aron skall antända välluktande rökelse därpå; var morgon, när han tillreder lamporna, skall han antända rökelse;…

3 Mosebok 10:1,2
Men Arons söner Nadab och Abihu togo var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse därpå och buro fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om.…

3 Mosebok 16:11-13
Aron skall alltså föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus, han skall slakta sin syndofferstjur.…

4 Mosebok 16:35,46-48
Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio männen som hade burit fram rökelse.…

Malaki 1:11
Från solens uppgång ända till dess nedgång är ju mitt namn stort bland folken, och överallt frambäras rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn; ja, mitt namn är stort bland folken, säger HERREN Sebaot.

Lukas 1:9,10
hände det sig, vid den övliga lottningen om de prästerliga sysslorna, att det tillföll honom att gå in i Herrens tempel och tända rökelsen.…

Uppenbarelseboken 5:8
Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar, fulla med rökelse, det är de heligas böner.

Uppenbarelseboken 8:3,4
Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och han hade ett gyllene rökelsekar; och mycken rökelse var given åt honom, för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det gyllene altare som stod framför tronen.…

the lifting

Psaltaren 28:2
Hör mina böners ljud, när jag ropar till dig, när jag upplyfter mina händer mot det allraheligaste i din helgedom.

Psaltaren 63:4
Så skall jag då lova dig, så länge jag lever; i ditt namn skall jag upplyfta mina händer.

Psaltaren 134:2
Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN.

1 Timotheosbrevet 2:8
Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

the evening

2 Mosebok 29:39,42
Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden,…

1 Kungaboken 18:36
Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: »HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bliva kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta.»

Esra 9:4
Och alla de som fruktade för vad Israels Gud hade talat mot sådan otrohet som den de återkomna fångarna hade begått, de församlade sig till mig, under det att jag förblev sittande i min djupa sorg ända till tiden för aftonoffret.

Daniel 9:21
medan jag alltså ännu så talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn; och det var vid tiden för aftonoffret.

Apostagärningarna 3:1
Och Petrus och Johannes gingo upp till helgedomen, till den bön som hölls vid nionde timmen.

Länkar
Psaltaren 141:2 InterPsaltaren 141:2 FlerspråkigSalmos 141:2 SpanskaPsaume 141:2 FranskaPsalm 141:2 TyskaPsaltaren 141:2 KinesiskaPsalm 141:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 141
1En psalm av David. HERRE, jag ropar till dig, skynda till mig; lyssna till min röst, då jag nu ropar till dig. 2Min bön gälle inför dig såsom ett rökoffer, mina händers upplyftande såsom ett aftonoffer. 3Sätt, o HERRE, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.…
Korshänvisningar
Lukas 1:10
Och hela menigheten stod utanför och bad, medan rökoffret förrättades.

1 Timotheosbrevet 2:8
Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

Uppenbarelseboken 5:8
Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar, fulla med rökelse, det är de heligas böner.

Uppenbarelseboken 8:3
Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och han hade ett gyllene rökelsekar; och mycken rökelse var given åt honom, för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det gyllene altare som stod framför tronen.

Uppenbarelseboken 8:4
Och ur ängelns hand steg röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud.

2 Mosebok 29:39
Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden,

2 Mosebok 29:41
Det andra lammet skall du offra vid aftontiden; med likadant spisoffer och drickoffer som om morgonen skall du offra det, till en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt HERREN.

2 Mosebok 30:8
och likaledes skall Aron antända rökelse, när han vid aftontiden sätter upp lamporna. Detta skall vara det dagliga rökoffret inför HERRENS ansikte, från släkte till släkte.

4 Mosebok 7:68
vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

1 Kungaboken 18:29
När det sedan hade blivit eftermiddag, fattades de av profetiskt raseri, och höllo så på ända till den tid då spisoffret frambäres. Men icke ett ljud hördes, ingen svarade, och ingen tycktes heller akta på dem.

1 Kungaboken 18:36
Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: »HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bliva kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta.»

Psaltaren 28:2
Hör mina böners ljud, när jag ropar till dig, när jag upplyfter mina händer mot det allraheligaste i din helgedom.

Psaltaren 55:17
Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.

Klagovisorna 3:41
Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen.

Daniel 9:21
medan jag alltså ännu så talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn; och det var vid tiden för aftonoffret.

Psaltaren 141:1
Överst på sidan
Överst på sidan