Apostagärningarna 3:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Petrus och Johannes gingo upp till helgedomen, till den bön som hölls vid nionde timmen.

Dansk (1917 / 1931)
Men Peter og Johannes gik op i Helligdommen ved Bedetimen, den niende Time.

Norsk (1930)
Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende.

King James Bible
Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.

English Revised Version
Now Peter and John were going up into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.
Treasury i Bibeln Kunskap

Peter.

Apostagärningarna 4:13
När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.

Apostagärningarna 8:14
Då nu apostlarna i Jerusalem fingo höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.

Matteus 17:1
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg, där de voro allena.

Matteus 26:37
Och han tog med sig Petrus och Sebedeus' två söner; och han begynte bedrövas och ängslas.

Johannes 13:23-25
Nu var där bland lärjungarna en som låg till bords invid Jesu bröst, den lärjunge som Jesus älskade.…

Johannes 20:2-9
Då skyndade hon därifrån och kom till Simon Petrus och till den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: »De hava tagit Herren bort ur graven, och vi veta icke var de hava lagt honom.»…

Johannes 21:7,18-22
Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: »Det är Herren.» När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig sin överklädnad -- ty han var oklädd -- och gav sig i sjön.…

Galaterbrevet 2:9
och när de nu förnummo vilken nåd som hade blivit mig given, räckte de mig och Barnabas handen till samarbete, både Jakob och Cefas och Johannes, de män som räknades för själva stödjepelarna; vi skulle verka bland hedningarna, och de bland de omskurna.

went.

Apostagärningarna 2:46
Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.

Apostagärningarna 5:25
Då kom någon och berättade för den: »De män som I haven insatt i fängelset, de stå nu i helgedomen och undervisa folket.»

Lukas 24:53
Och de voro sedan alltid i helgedomen och lovade Gud.

the hour.

Apostagärningarna 10:3,30
En dag omkring nionde timmen såg denne tydligt i en syn en Guds ängel, som kom in till honom och sade till honom: »Kornelius!»…

2 Mosebok 29:39
Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden,

4 Mosebok 28:4
Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden,

1 Kungaboken 18:36
Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: »HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bliva kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta.»

Psaltaren 55:17
Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.

Daniel 6:10
Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, varest han i sin övre sal hade fönster som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, såsom han förut hade plägat göra.

Daniel 9:21
medan jag alltså ännu så talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn; och det var vid tiden för aftonoffret.

Lukas 1:10
Och hela menigheten stod utanför och bad, medan rökoffret förrättades.

Lukas 23:44-46
Det var nu omkring sjätte timmen; då kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen,…

Länkar
Apostagärningarna 3:1 InterApostagärningarna 3:1 FlerspråkigHechos 3:1 SpanskaActes 3:1 FranskaApostelgeschichte 3:1 TyskaApostagärningarna 3:1 KinesiskaActs 3:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 3
1Och Petrus och Johannes gingo upp till helgedomen, till den bön som hölls vid nionde timmen. 2Och där bars fram en man som hade varit ofärdig allt ifrån moderlivet, och som man var dag plägade sätta vid den port i helgedomen, som kallades Sköna porten, för att han skulle kunna begära allmosor av dem som gingo in i helgedomen.…
Korshänvisningar
Psaltaren 55:17
Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.

Matteus 27:45
Men vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen.

Lukas 18:10
»Två män gingo upp i helgedomen för att bedja; den ene var en farisé och den andre en publikan.

Lukas 22:8
Då sände han åstad Petrus och Johannes och sade: »Gån åstad och reden till åt oss, så att vi kunna äta påskalammet.»

Apostagärningarna 3:3
När denne nu fick se Petrus och Johannes, då de skulle gå in i helgedomen, bad han dem om en allmosa.

Apostagärningarna 3:4
Då fäste Petrus och Johannes sina ögon på honom, och Petrus sade: »Se på oss.»

Apostagärningarna 10:3
En dag omkring nionde timmen såg denne tydligt i en syn en Guds ängel, som kom in till honom och sade till honom: »Kornelius!»

Apostagärningarna 10:30
Då svarade Kornelius: »Det är nu fjärde dagen sedan jag, just vid denna timme, förrättade i mitt hus den bön som man beder vid nionde timmen. Då fick jag se en man i skinande klädnad stå framför mig,

Apostagärningarna 2:47
Överst på sidan
Överst på sidan