Apostagärningarna 2:47
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Dansk (1917 / 1931)
idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.

Norsk (1930)
idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse, til menigheten.

King James Bible
Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

English Revised Version
praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to them day by day those that were being saved.
Treasury i Bibeln Kunskap

having.

Apostagärningarna 4:21,33
Då förbjödo de dem detsamma ännu strängare, men läto dem sedan gå. Ty eftersom alla prisade Gud för det som hade skett, kunde de, för folkets skull, icke finna någon utväg genom att straffa dem.…

Lukas 2:52
Och Jesus växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor.

Lukas 19:48
men de kunde icke finna någon utväg därtill, ty allt folket höll sig till honom och hörde honom.

Romabrevet 14:18
Den som häri tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor.

the Lord.

Apostagärningarna 2:39
Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»

Apostagärningarna 5:14
Och ännu flera trodde och slöto sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor.

Apostagärningarna 11:24
Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.

Apostagärningarna 13:48
När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv.

Romabrevet 8:30
Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

Romabrevet 9:27
Men Esaias utropar om Israel: »Om än Israels barn vore till antalet såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.

Romabrevet 11:5-7
Likaså finnes ock, i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av en utkorelse som har skett av nåd.…

Titusbrevet 3:4,5
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades,…

Länkar
Apostagärningarna 2:47 InterApostagärningarna 2:47 FlerspråkigHechos 2:47 SpanskaActes 2:47 FranskaApostelgeschichte 2:47 TyskaApostagärningarna 2:47 KinesiskaActs 2:47 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 2
46Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud. 47Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 2:41
De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.

Apostagärningarna 4:4
Men många av dem som hade hört vad som hade talats kommo till tro; och antalet av männen uppgick nu till vid pass fem tusen.

Apostagärningarna 5:13
Av de andra dristade sig ingen att närma sig dem, men folket höll dem i ära.

Apostagärningarna 5:14
Och ännu flera trodde och slöto sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor.

Apostagärningarna 6:1
Vid denna tid, då nu lärjungarnas antal förökades, begynte de grekiska judarna knorra mot de infödda hebréerna över att deras änkor blevo förbisedda vid den dagliga utdelningen.

Apostagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Apostagärningarna 9:35
Och alla som bodde i Lydda och i Saron sågo honom; och de omvände sig till Herren.

Apostagärningarna 11:21
Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren.

Apostagärningarna 11:24
Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.

Apostagärningarna 14:1
På samma sätt tillgick det i Ikonium: de gingo in i judarnas synagoga och talade så, att en stor hop av både judar och greker kommo till tro;

Apostagärningarna 14:21
Och de förkunnade evangelium i den staden och vunno ganska många lärjungar. Sedan vände de tillbaka till Lystra och Ikonium och Antiokia

Apostagärningarna 16:5
Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för var dag.

Apostagärningarna 17:12
Många av dem kommo därigenom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och jämväl män.

1 Korinthierbrevet 1:18
Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

Apostagärningarna 2:46
Överst på sidan
Överst på sidan